วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สวัสดีปีใหม่ 2556 จากทีมงานนิวแนวครับ


อวยพรปีใหม่ 2556ขอให้ท่านผู้สนใจ และน้อง ๆ ที่แวะเวียนใช้บริการเว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com ทุกท่าน
มีความสุข  เที่ยวให้สนุกในวันหยุดยาวช่วงปีใหม่นี้
ขอให้เดินทางเที่ยวโดยสวัสดิภาพ

จากทีมงาน newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กลอนแปด เรื่อง คุณค่าของการศึกษา


กลอนแปด เรื่อง  คุณค่าของการศึกษา

             การศึกษามีค่ามหาศาล         เหมือนสายธารสมุทรสุดกว้างใหญ่
เหมือนเขาเขียวในป่าพนาไพร          เหมือนแสงไฟส่องทางสร้างชีวี


วันที่  18/12/2555

รู้จักกลอนแปด,กลอน8


รู้จักกลอนแปด,กลอน8


         กลอนแปด เป็นคำประพันธ์ที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เนื่องจากกลอนแปดเป็นร้อยกรองที่มีความเรียบเรียงง่ายสามารถสื่อความหมายบทกลอนได้อย่างไพเราะ ซึ่งลักษณะของกลอนแปดมีการกำหนดพยางค์และสัมผัสนอก – ใน   โดยหนึ่งวรรคจะมี 8  คำ   ตามผัง

 วันที่  18/12/2555