วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับ เดือน กันยายน 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับ  เดือน  กันยายน  2559


เนื่องด้วย admin เว็บไซต์  นิวแนวดอทเน็ต และเว็บ blog  คลังแนะแนว  ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นปกติแล้ว  ทางหน่วยงานต่าง ๆ  สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษา  การแข่งขัน  การจัดกิจกรรม  กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ  หรือกิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  สามารถฝากข้อมูลได้ที่ข้อมูลด้านล่างนี้นะครับ


หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ขอขอบพระคุณ

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต    

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์: โครงการประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ"โครงการประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ" จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านทางสื่อวีดิทัศน์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์สร้างสรรค์ผลงานโดยเยาวชนไทย 

การประกวดวิดีทัศน์สั้น “เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ” เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดและเรื่องราวที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยว่าพวกเขามีความคิดอย่างไรต่อประเทศไทย ทำไมเขาถึงเลือกมาอยู่ มาใช้ชีวิตในเมืองไทย และอยากเห็นเมืองไทยในสายตาของพวกเขาอย่างไร

การผลิตวิดีทัศน์สั้น (VDO Clip) ยังสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย และนำเสนอสู่สังคมออนไลน์ในวงกว้าง คณะอนุกรรมาธิการฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่สังกัดในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยไม่จำกัดภาควิชา และชั้นปีการศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 5 คน โดยสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน 

เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.facebook.com/cfa.nla หรือติดต่อคุณกัญจน์กมล พิธรัตน์ – ก้อย มือถือ 086 573 8301 อีเมล์: cfa-senate@hotmail.com ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 02 831 9177 โทรสาร 02 831 9174

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ENG 24เรียนภาษาอังกฤษได้ฟรี24 ชั่วโมง”
เอคโค่ อิงลิช (EchoEnglish) แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษเปิดตัวบทเรียนใหม่ ENG 24ฝึกภาษาอังกฤษได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงนำทีมโดยดร. ดร.นาวิน เยาวพลกุล, ยิปโซอริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์, สุผจญ กลิ่นสุวรณอาจารย์อดัม แบรดชอร์และคริสโตเฟอร์ ไรท์(Chris Delivery)มาร่วมสอนภาษาอังกฤษ กับบทเรียนใหม่CAT Englishการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ หรือคำที่คนไทยมักออกเสียงผิดหรือใช้ผิดSpeak Upการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ และแนะนำประโยคง่ายๆ ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพต่างๆ Eng Hourสอนการออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ (Phonics) สำหรับเด็กที่เริ่มอ่านภาษาอังกฤษ และ Final Countdown to GATบทเรียนสำหรับน้องๆ มัธยมที่เตรียมตัวสอบ GAT จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์สามารถดาวน์โหลดบทเรียนใหม่และบทเรียนอื่นๆกว่า 200 บทเรียนได้แล้ววันนี้ ผ่าน  App Store และ Play Store สอบถามเพิ่มเติม Facebook/EchoEnglish

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์: เพลย์ คอมมิวนิเคชั่น คอนซัลติ้ง

ป่าน ปานหทัย: 094-929- 7454, กุ๊ก กุสุมา: 094-327- 6414