วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตอบคำถาม อยากเป็นวิศวกรต้องทำอย่างไรบ้าง

โจทย์คำถามจากน้อง Jirawat Nickzaza Khunlathi 

“อยากเป็นวิศวกรต้องทำอย่างไรบ้าง”

ตอบ
1. ค้นหาตนเองก่อนนะครับว่าเราอยากเป็นวิศวกรจริงหรือเปล่า ลองค้นหาข้อมูลอาชีพและสาชาวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจว่าเราจะเรียนอะไรดี และจบมาประกอบอาชีพอะไร (ถ้าน้องได้คำตอบว่าวิศวกรนั้นแหละที่ผมอยากเป็นเราก็ไปลุยข้อ 2 กันเลย)
2. เรามาเรียนรู้ข้อมูลกันต่อว่าสาขาวิชาวิศวกรรมมีหลากหลายสาขาย่อยอีก  เช่น
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมอากาศยาน
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมยานยนต์
และอื่น ๆ
(แล้วเราจะเลือกเรียนสาขาไหนดี  ...ทีนี้น้อง Jirawat Nickzaza Khunlathi  ต้องเลือกเองแล้วว่าเราชอบสาขาไหนนะครับ)
3. แล้วเขาต้องเรียนอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนสาขาใด 
แต่ที่แน่ ๆ วิชาที่ต้องเรียน คือ  วิชากลศาสตร์ของแข็ง  กลศาสตร์ของไหล  กลศาสตร์วิศวกรรม ฯลฯ
(และน้อง Jirawat Nickzaza Khunlathi  ต้องเตรียมเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ช่าง  วิชาเขียนแบบพื้นฐาน  เพื่อใช้ในการสอบ)
4.  เมื่อค้นตนเองเจอแล้วว่าเราชอบและอยากเป็น จากนี้ไปน้อง Jirawat Nickzaza Khunlathi   ก็ต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยนะครับว่าจะเรียนวิศวะ สาขาใด แล้วจะเรียนต่อที่ไหนดี และตั้งใจเรียนเพื่อให้เกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด  ตั้งใจทำข้อสอบ o-net, a-net  ให้ได้คะแนนสูง ๆ   

เป็นกำลังใจให้ครับ 

ขอให้น้อง Jirawat Nickzaza Khunlathi   ได้เป็นหนุ่มวิศวกรตามความสนใจของน้องนะครับ