วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "Patissier เชฟของหวาน"

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "Patissier เชฟของหวาน"ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) ร่วมกับศูนย์ Luxellence Center 
ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) “7-Eleven” 
ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ  "Patissier เชฟของหวาน"   
                        วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม  2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ศูนย์ Luxellence Center  อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 3
วิทยากรโดย คุณจักรทอง อุบลสูตรวนิช เจ้าของร้านขนมสัญชาติฝรั่งเศสชื่อดัง “Let Them Eat Cake”
ผู้คิดค้นสูตรขนมสไตล์ฝรั่งเศส จากแรงบันดาลใจ ความรัก และความหลงใหลในการทำเบเกอรี่
 
ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปทุกท่าน (ทั้งในและนอกองค์กร) ที่มีใจรักในการทำขนมหวาน หลงใหลในการทานและทำเบเกอรี่
  เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ !! 


วิธีการลงทะเบียน :  ส่ง email เเจ้ง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งเเละบริษัท เบอร์โทรศัพท์  มาที่
sakawtreepra@panyatara.co.th  
หรือโทร 02-648-2994 / 082-005-0321 


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ"ทำไมต้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น" วันที่ 7 พ.ค. 58 ฟรี !‏

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ"ทำไมต้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น" วันที่ 7 พ.ค. 58 ฟรี !‏

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) “7-Eleven” 
ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ "ทำไมต้องไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น"   
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558    เวลา 9.00-11.30 น. 
 ณ ศูนย์ Luxellence Center   อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 3 
วิทยากรโดย ดร.อุษณย์ กุลินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และที่ปรึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยริทซุเมคัน เอเชีย แปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่น 
  
ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปทุกท่าน (ทั้งในและนอกองค์กร) ที่ต้องการเปิดโลกแห่งการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


วิธีการลงทะเบียน :  ส่ง email เเจ้ง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งเเละบริษัท เบอร์โทรศัพท์  มาที่
sakawtreepra@panyatara.co.th   
หรือโทร 02-648-2994 / 082-005-0321 
รับจำนวนจำกัด!!!
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

ประวัติการกำเนิดกิจการเนตรนารี

ประวัติการกำเนิดกิจการเนตรนารีรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงใฝ่พระทัยและศึกษาเรื่องกิจการลูกเสือ ในต่างประเทศ  โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell)  ผู้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นครั้งแรกของโลก  เพื่อใช้ในการฝึกทหารเด็กเพื่อเป็นหน่วยสอดแนมในการรบ  ประสบความสำเร็จด้วยดี  หลังจากที่พระองค์นิวัติสู่ประเทศไทย ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า เมื่อ  วันที่ 6  พฤษภาคม  2454   ภายในระยะเวลา 2  เดือนที่ฝึกหัดกองเสือป่า  พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก  ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นอย่างเป็นทางการ  ณ  วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454   ประเทศไทยจึงเป็นประเทศอันดับที่ 3  ที่มีการจัดกิจการลูกเสือขึ้น

ในเวลาต่อมาพระองค์ทรงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมกิจการลูกเสือสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิง  ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งลูกเสือหญิง  พระราชทานนามกิจการลูกเสือหญิงว่า   “เนตรนารี”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรีและเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ในการจัดหาเสบียงและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกองเสือป่า
กองแรกเนตรนารีกองแรกของไทย  คือ กองเนตรนารี โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง
กิจการเนตรนารีจึงถือกำเนิดขึ้นหลังจากกิจการลูกเสทอเจริญก้าวหน้าควบคู่กันไป


                                                                                                                           

**หมายเหตุ**

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ


วันที่โพส
01/04/2558
ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต

ประวัติการกำเนิดกิจการลูกเสือไทย

ประวัติการกำเนิดกิจการลูกเสือไทยรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงใฝ่พระทัยและศึกษาเรื่องกิจการลูกเสือ ในต่างประเทศ  โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell)  ผู้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นครั้งแรกของโลก  เพื่อใช้ในการฝึกทหารเด็กเพื่อเป็นหน่วยสอดแนมในการรบ  ประสบความสำเร็จด้วยดี  หลังจากที่พระองค์นิวัติสู่ประเทศไทย ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า เมื่อ  วันที่ 6  พฤษภาคม  2454   ภายในระยะเวลา 2  เดือนที่ฝึกหัดกองเสือป่า  พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก  ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นอย่างเป็นทางการ  ณ  วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454   ประเทศไทยจึงเป็นประเทศอันดับที่ 3  ที่มีการจัดกิจการลูกเสือขึ้น  โดยกองลูกเสือกองแรกเกิดขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  นับจากนั้นเป็นต้นมากิจการเสือป่าได้ขยายกิจการสู่โรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ โดยมีสภากรรมการคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้กำกับดูแล  กิจการลูกเสือจึงเป็นการฝึกให้ข้าราชการพลเรือน นักเรียน และประชาชนได้เรียนรู้วิชาทหาร โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติ  มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู
และพระราชทานคำขวัญสำหรับลูกเสือไว้ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

การกำเนิดลูกเสือไทยจึงถือกำเนิดขึ้นโดยการก่อตั้งกองเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระองค์จึงทรงเป็น  “พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย”  และส่งเสริมกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า
ดังนั้น  วัน  1 กรกฎาคม ของทุกปีจึงเป็น  “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ”


                                                                                                                           

**หมายเหตุ**

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ


วันที่โพส
01/04/2558
ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ" Positive Parenting" ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!วันที่ 23 เม.ย.58‏

เนื่องด้วยศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) “7-Eleven” 
ได้จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ" Positive Parenting ฉีกตำราหาลูกใ้ห้เจอ"  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558   
 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์ Luxellence Center   อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 3 
วิทยากรโดย คุณณัฏฐา มหัทธนา (ครูโบว์) ผู้ก่อตั้งสโมสรเด็ก Play Station Kidz Club 
 ผู้ดำเนินรายการ Divas Cafe และ Cozy Living ทางสถานีโทรทัศน์ Voice TV 

งานนี้เหมาะสำหรับและผู้สนใจทั่วไปทุกท่าน ที่ต้องการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ลูกยุคใหม่ที่ 
นอกเหนือจากทฤษฎี เพื่อพัฒนาให้ลูกได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ 

วิธีการลงทะเบียน :  ส่ง email เเจ้ง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งเเละบริษัท เบอร์โทรศัพท์  มาที่
sakawtreepra@panyatara.co.th   
หรือโทร 02-648-2994 / 082-005-0321 
รับจำนวนจำกัด!!!