วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แนะแนวในวันนี้ : เตรียมพบกับการพัฒนาเนื้อหาแนะแนวการศึกษา 2557 -2558

สำหรับเว็บ blog  คลังแนะแนว

จัดทำขึ้นพร้อม ๆ กับเว็บ newnaew.net  เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำรองของเว็บ  ปัจจุบันมีอายุการก่อตั้งยาวนานเข้าสู่ปีที่ 6  ทำให้เนื้อหาต่างๆ  เพิ่มจำนวนตามไปด้วย  อีกท่านทุกท่านก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมการแนะแนวออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแนะแนวให้รอบด้าน  โดยเฉพาะนักเรียน  ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและสนใจการแนะแนวออนไลน์มากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากบทความสอนแต่งกลอน  กาพย์ยานี  มีจำนวนนักเรียนแวะเวียนเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ผู้ดูแลจึงเห็นความสำคัญอันจะช่วยให้ประโยชน์สำหรับน้อง ๆ  จึงจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น  หวังว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆ  ได้ใช้ค้นคว้าข้อมูล


สำหรับน้อง ๆ  ที่สนใจสามารถฝากแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่นี่เลยนะครับ  จะพยายามหากิจกรรมสาระดี ๆ มาถ่ายทอดผ่านการเขียนบรรยายให้ครับ

ภาระการพัฒนางานแนะแนวออนไลน์

แนะแนวอาชีพ ภาระการพัฒนางานแนะแนวออนไลน์

จากภาระงานแนะแนวออนไลน์ โดย newnaew.net  และคลังแนะแนว ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2009   ณ  ปัจจุบันถึง 2014 
ทำให้ผู้จัดทำเว็บไซต์ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ภูมิใจอย่างยิ่งที่มีผู้เข้าใช้บริการแนะแนวออนไลน์  เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น  เพราะท่านผู้สนใจทั้งนักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันนับจากสถิติที่นับได้ก็น่าจะเกิด 1,000,000,000 user  แล้ว  ถึงแม้อันดับต่าง ๆ ในผลการค้นหาจะไม่คงที่ ขึ้น ๆ ลง ๆ  ตามการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ไม่เป็นอุปสรรคใด ๆ  เนื่องจากเป้าหมายของการสร้างสรรค์เว็บแห่งนี้ในช่วงเริ่มต้นเพียงต้องการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจการแนะแนวได้เช้ามาใช้บริการงานแนะแนวออนไลน์  ณ จุดนี้ถือว่าเดินมาไกลพอสมควรแล้ว  จากคนหนึ่งคน และที่ปรึกษา ผู้ช่วยจำเป็นอีก 1 คน  ก้าวมาสู่ปีที่ 6 ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนให้เราก้าวไปพร้อมๆ  กัน  จากเว็บบ้าน ๆ  ทำด้วยใจ  ก็ยังบ้าน ๆ   ต่อไป และอยากให้ความบ้าน ๆ  มีประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่มากก็น้อย

******
ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเนื้อหาการแนะแนวอาชีพ  เห็นได้ว่าหมวดแนะแนวอาชีพของ newnaew.net มีผู้สนใจเข้าใจบริการมากพอสมควร   ผู้จัดทำจึงพยายามทดลองทำกิจกรรมอันจะช่วยส่งเสริมและแนะแนวอาชีพจากการปฏิบัติการทดลองจริงแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นบทความการแนะแนว  บางครั้งจึงต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร  สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง  แล้วจึงนำมาเขียนเป็นตอน ๆ  เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกพิจารณาว่าอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระต่างๆ   มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  และอุปสรรคต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน  รวมไปถึงเรื่องราวสูตรอาหารต่างๆ  ส่วนใหญ่ก็มาจากการลงมือทำเองของผู้เขียนบทความและผู้ช่วย  ซึ่งสูตรต่าง ๆ  มาจากประสบการณ์จริง  ซึ่งท่านผู้สนใจที่คิดจะนำสูตรไปทดลองทำกินทำขายก็ควรเรียนรู้และลองผิดลองถูกกันต่ออีกครั้ง เพราะมาตรฐานความอร่อยของแต่ละคนแตกต่างกัน  และเนื้อหาต่าง ๆ อีกมากมายก็ควรอ่านและศึกษาเพิ่มเติมด้วย  ข้อมูลในเว็บบางครั้งอาจไม่ครอบคลุมหรือล้าสมัยไปบ้างก็ขอฝากผู้สนใจไว้พิจารณา เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน
ดังนั้นในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปผู้จัดทำจำพยายามสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และจะเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้น  หวังว่าเราจะช่วยกันผลักดันให้  newnaew  ก้าวสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การแนะแนวในอนาคตตามอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับ          

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

26  สิงหาคม  2557

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ นิวแนวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะแนว  ประจำเดือน  สิงหาคม 2557

เดือนสิงหาคม  2557   ช่วงวันหยุดยาว 11 - 12 เป็นวันสำคัญอีกวันที่ลูก ๆ  จะแสดงความกตัญญูต่อบุพการี  คือ  วันแม่แห่งชาติ  ขอให้ลูก ๆ  ทุกคนเป็นคนดีขอพ่อแม่ และมีความสุขในช่วงหยุดยาวนี้ 
สำหรับในเดือนสิงหาคม  ทีมงานนิวแนวมีบทความใหม่ ๆ ให้น้อง ๆ และท่านผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนรู้  มีเนื้อหาดังนี้
1.  การแต่งกลอนวันแม่   น้อง ๆ  หลายคนที่ได้รับโจทย์การแต่งกลอนหรือต้องการจะแต่งกลอนเพื่อมอบให้คุณแม่  ทางทีมงานได้จัดทำตัวอย่างให้น้อง ๆ ได้นำไปประยุกต์แต่งในหมวดของการแนะแนวรอบรู้  ณ  คืนวันที่ 4  เป็นต้นไป  สามารค้นหาได้ตามหมวดหมู่ดังกล่าว
2.  สาระการแนะแนวอาชีพ  ทีมงานได้ทยอยเพิ่มเนื้อหาธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจนำไปพิจารณาประกอบเป็นอาชีพเสริม ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับ
3.  สาระเกษตร  ทีมงานได้สร้างเว็บใหม่อีกหนึ่งเว็บ คือ  kadgom.com  เพื่อรองรับกิจกรรมการเกษตรในขอบข่ายของแนะแนวให้อนาคต ซึ่งเป็นเว็บเกี่ยวกับเกษตรเพื่อให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนรู้ และหากประสบความสำเร็จด้วยดีก็อาจกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
4.  กิจกรรมการสร้างสรรค์สื่อการแนะแนวหลากรูปแบบ โดยเฉพาะประเภทงานเขียนต่างๆ  ผู้จัดทำเว็บได้เพิ่มเพิ่มเว็บในเครือข่ายอีกเว็บ  คือ เว็บวรรณกรรมออนไลน์  สำหรับทดลองสร้างสรรค์สื่อแนะแนวหลากหลายรูปแบบ และเร็ว ๆ อาจมีงานเขียนนิยายเป็นรูปเล่ม ซึ่งเป็นนิยายเชิงแนะแนวชิ้นแรกตามแนวคิดและอุดมการณ์การแนะแนวสังคม  เริ่มทยอยสู่สายตาผู้คนทั่วไปได้เรียนรู้รูปแบบการแนะแนวสไตล์ใหม่  ฝากติดตามผลงานอีกชิ้นในอนาคตด้วยนะครับ

ท่านผู้สนใจสามารถช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 
ตลอดจนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อสร้างฐานข้อมูลแนะแนวด้วยกันนะครับ

หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

4  สิงหาคม  2557

รูปแบบการค้าขายต้นไม้ออนไลน์

ธุรกิจแนวใหม่ : การค้าขายต้นไม้ออนไลน์ การค้าขายพรรณไม้  ต้นไม้มีมายาวนานแล้ว  แต่ไม่กี่มีมานี้ธุรกิจการค้าขายต้นไม้ ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
การค้าขายต้นไม้  พรรณไม้จึงสะดวกมากขึ้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  สามารถติดต่อค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต  การรับส่งต้นไม้ก็มีระบบรองรับที่ดีขึ้น  มีผู้ให้บริการขนสินค้าเพิ่มมากขึ้นตาความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย  ประเทศไทยเราจึงมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับขนส่งสัตว์เลี้ยง  ต้นไม้  สิ่งของทั่วประเทศ  ความสะดวกสบายเช่นนี้จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะคนทั่วไปเริ่มให้ความสำคัญกับการหารายได้เสริม  เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น  คนที่มีใจพรรณไม้และคนที่แสวงหารายได้จากการเพาะพันธุ์ต้นไม้  พรรณไม้เริ่มมีการเพาะพันธุ์พรรณไม้เพื่อจำหน่ายหลายรายทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าก้าวเข้าสูงวงการธุรกิจออนไลน์  ซึ่งรวมไปถึงผู้เขียนเองก็นิยมชมชอบการปลูกต้นไม้และพรรณไม้  จากความชอบกลายเป็นธุรกิจรายได้เสริมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนค่าใช่จ่ายในดูแลต้นไม้ และการหาสายพันธุ์ต้นไม้ใหม่ ๆ มาเพิ่มเติม ท่านผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม  จากเว็บวิถีเกษตร  ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเพื่อแชร์ประสบการณ์การทำการเกษตร  การเพาะพันธุ์ต้นไม้และการเลี้ยงสัตว์ ได้ที่ www.kadgom.com
 แต่กระนั้นการเพาะพันธุ์ต้นไม้แต่พรรณไม้แต่ละชนิดก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป  พรรณไม้จึงมีราคาแตกต่างตามความยากง่ายของการเพาะเลี้ยงไปด้วย  

สำหรับผู้สนใจการค้าขายต้นไม้  พรรณไม้ออนไลน์  ผู้เขียนจะนำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ  ไว้เป็นแนวทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปเร็ว ๆ  นี้  โดยมีหัวข้อดังนี้ 
* พื้นฐานความชอบ
* การเลือกกล้าไม้ และพรรณไม้
* การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์
* ช่องทางซื้อขาย
* ช่องทางขนส่งต้นไม้
* ข้อควรระวัง

ผู้สนใจสามารถเลือกอ่านตามหัวข้อในหมวดหมู่ดังกล่าวได้เลยนะครับ

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

4  สิงหาคม  2557

รูปแบบการค้าขายสัตว์เลี้ยงออนไลน์

ธุรกิจแนวใหม่ : การค้าขายสัตว์เลี้ยงออนไลน์ 


การค้าขายสัตว์มีมายาวนานแล้ว  แต่ไม่กี่มีมานี้ธุรกิจการค้าขายสัตว์  ทั้งสัตว์เลี้ยงประเภทสวยงาม  และสัตว์เลี้ยงประเภทผลิตเป็นอาหาร  ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
การค้าขายสัตว์เลี้ยงจึงสะดวกมากขึ้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  สามารถติดต่อค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต  การรับสัตว์เลี้ยงส่งสัตว์เลี้ยงก็มีระบบรองรับที่ดีขึ้น  มีผู้ให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นตาความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย  ประเทศไทยเราจึงมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับขนส่งสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ  ความสะดวกสบายเช่นนี้จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะคนทั่วไปเริ่มให้ความสำคัญกับการหารายได้เสริม  เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น  คนที่มีใจรักสัตว์และคนที่แสวงหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์เริ่มมีการเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายหลายรายทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าก้าวเข้าสูงวงการธุรกิจออนไลน์  ซึ่งรวมไปถึงผู้เขียนเองก็นิยมชมชอบการเลี้ยงสัตว์ปีก  คือ  ไก่  ได้เพาะพันธุ์ไก่เพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงสายพันธุ์ไก่  จากความชอบกลายเป็นธุรกิจรายได้เสริมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนค่าใช่จ่ายในการดูแลไก่และค่าอาหาร  คือ  การจำหน่ายไก่ให้เพื่อน ๆ  ผู้สนใจเลี้ยงไก่สวยงามได้นำไปเลี้ยงปล่อยสนามหน้าบ้านหรือปล่อยสวน ซึ่งถือได้เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพที่น่าสนใจสำหรับมือใหม่ 
แต่กระนั้นการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นรายได้เสริมก็ควรเลี้ยงด้วยความรักความเอาใจใส่  ไม่ควรเห็นว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงสินค้า  หวังราคาจากการขายเท่านั้น  เนื่องจากมีผู้ขายสัตว์เลี้ยงบายส่วนขาดความเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงวิธีการส่งสัตว์เลี้ยงให้ถึงผู้รับแบบผิดวิธีก็อาจทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดอันตรายบาดเจ็บล้มตายได้  จึงควรพิจารณาในข้อนี้ด้วย สำหรับผู้สนใจควรหาช่องทางการส่งให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท  และอีกประการสัตว์ประเภทต้องห้าม  ห้ามีไว้ในครอบครองเช่น  สัตว์ป่า  ที่ไม่ได้อนุญาตให้เพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายก็ควรงดเว้น  ไม่ควรไปจับมาขายเพื่อหวังกำไรจากเม็ดเงินที่ได้  

สำหรับผู้สนใจการค้าขายสัตว์เลี้ยงออนไลน์  ผู้เขียนจะนำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ  ไว้เป็นแนวทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปเร็ว ๆ  นี้  โดยมีหัวข้อดังนี้ 
* พื้นฐานความชอบ
* การหาสายพันธุ์สัตว์และการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์
* การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์
* ช่องทางซื้อขาย
* ช่องทางขนส่งสัตว์เลี้ยง
* ข้อควรระวัง

ผู้สนใจสามารถเลือกอ่านตามหัวข้อในหมวดหมู่ดังกล่าวได้เลยนะครับ

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

4  สิงหาคม  2557