วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 1 ประจำปี2559

หลังจากที่ห่างหายจากการอัพเดทข้อมูลการแนะแนวมาสักระยะ  เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เกิดข้อขัดข้องและเวลาในการเขียนบทความหายไปหลายเดือน
ครั้งนี้ถือว่าภาระและอุปสรรคต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี  ผมจึงได้เวลากลับมาปฏิบัติหน้าที่เขียนบทความเพื่อเผยแพร่อีกครั้ง  ณ  27  มีนาคม  2559
หวังว่าเว็บเล็ก ๆ newnaew.net  และ  คลังแนะแนวแห่งนี้  จะเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับน้อง ๆ รวมถึงท่านผู้สนใจตามเจตนารมณ์ของผม และเพื่อให้แนะแนวเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาตนเองและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับระกอบการตัดสินใจเลือกเรียนตามสาขาที่น้อง ๆ สนใจนะครับ