วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการ "ประลองกำลังทางภาษา เพื่อมุ่งหน้าสู่ O-net"


โครงการ "ประลองกำลังทางภาษา เพื่อมุ่งหน้าสู่ O-net"
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556


ลักษณะการสอบ
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ แยกเป็นสองระดับคือ มัธยมต้น และมัธยมปลาย

ระยะเวลาในการสอบ

มัธยมต้น เวลา 09.00-12.00 น. ระยะเวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง + เฉลย
มัธยมปลาย เวลา 13.00-16.00 น. ระยะเวลาในการสอบ 1.30 ชั่วโมง + เฉลย

สถานที่อบรม คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ไม่มีค่าธรรมเนียนการสอบ ฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น

วิธีการสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์  คลิกที่นี่


การแต่งกาย

ชุดนักเรียนเท่านั้น เนื่องจากในวันสอบมีการรับน้องของนิสิต ทำให้ทางมหาวิทยาลัยปิดประตูทุกประตู จะเปิดเฉพาะประตูใหญ่ด้านถนนอังรี ดูนังต์เท่านั้น


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้

1.      เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2.      email :   AksornChula@chula.ac.th
3.      หมายเลขโทรศัพท์ 087-3244991 , 02-2184886

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกวดจดหมาย “ชีวิตเปลี่ยนเมื่อได้อ่าน”


ไปรษณีย์ไทยร่วมรณรงค์กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก เปิดหัวข้อประกวดจดหมาย “ชีวิตเปลี่ยนเมื่อได้อ่าน”

                ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2556 ขานรับปีสำคัญ “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” ในหัวข้อ “ชีวิตฉันเปลี่ยนไป...เมื่อได้อ่าน” เขียนดีมีลุ้นรางวัลเงินสดรวมกว่าแสนบาท เริ่มแล้ววันนี้ถึง 31 ก.ค.56

การส่งผลงานแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชน 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเขียนด้วยลายมือหรือเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 พอยต์ ในรูปจดหมายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเท่านั้น ขนาดไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์การเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเขียนจดหมาย
2. เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมการสื่อสารผ่านการเขียนจดหมายมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นสื่อกลางการเปิดโอกาสให้คนไทยได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมไทยเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
น้อง ๆ และท่านผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ

ตู้ ปณ. 2556 สำนักงาน ปณท กรุงเทพฯ 10002