วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

อาชีพนักกีฬา

อาชีพนักกีฬา

อาชีพนักกีฬา คือ อาชีพที่ต้องใช้แรงกายและทักษะจนเกิดความชำนาญในกีฬานั้น ๆ
ซึ่งอาชีพนักกีฬาเริ่มขึ้นไม่นานมานี้ ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีผลต่อแทนสูง
อาชีพนักกีฬา มีรายได้มากจากการแข่งขันและผู้สนับสนุนการกีฬา
อาชีพกีฬาเริ่มขึ้น จากการมีผู้ชมมากขึ้น และมีการถ่ายทอดสดผ่านทีวีจึงเป็นช่องทางให้นักประชาสัมพันธ์ และนักโฆษณามีโอกาสโปรโมทสินค้าต่าง ๆ ได้ดี จึงมีเงินสนับสนุนในช่วงกีฬามากและนักกีฬามีรายได้มากขึ้นกลายเป็นอาชีพในปัจจุบันนี้

ดังนั้นแต่ละประเทศจึงมีเงินสนับสนุนวงการกีฬา เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
และประชาสัมพันธ์ประเทศของตนให้เป็นที่รู้จัก

อาชีพนักกีฬาจึงเป็นอาชีพในฝันของหลายคน เนื่องจากมีค่าตัวที่คุ้มค่าแรง นักฟุตบอลมีค่าตัวเป็นหลักล้าน
เพราะอาชีพเหล่านี้มีผู้ชมมาก วงการโฆษณาจึงหันเข้าหากีฬามากขึ้น โดยเป็นผู้สนับสนุนต่าง ๆ

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตามประเภทที่เข้าแข่งขันเพื่อให้ได้มากซึ่งชัยชนะ
โดยต้องฝึกฝน ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีความสนใจในกีฬานั้น ๆ
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3. มีทักษะและความสามารถทางกีฬานั้น ๆ
4. มีความพยายามและความอดทน
5. อื่นๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1. นักกีฬาทีมชาติ
2. นักกีฬาสโมสรต่าง ๆ
3. นักกีฬาอาชีพ
4. เจ้าของกิจการอุปกรณ์การกีฬา
5. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
1. เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
2. หนังสือ
3. รายการกีฬาต่าง ๆ
4. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาพลศึกษา
5. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อาชีพนักกีฬาเป็นอาชีพที่น่าจับตามอง เนื่องจากในยุคปัจจุบันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราแถบทุกคนชอบดูกีฬา กีฬาที่มีผู้ชมมากจึงมีมูลค่าสูงตามไปด้วย
สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพนักกีฬา ต้องมีความขยันอดทน และฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนต้องมีความพยายามและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งชายและหญิง สำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกาย เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อผู้สวมใส่
อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า สามารถพัฒนาได้ถึงระดับสูงสุดคือ มีแบรนเป็นของตนเองหรือเป็นเจ้าของห้องเสื้อดังๆ
การตัดเย็บเสื้อผ้า แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เสื้อผ้าสำหรับเด็ก เสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่ เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิง เสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย เสื้อผ้าสำหรับทำงาน เสื้อผ้าสำหรับแฟชั่น ตลอดจนถึงเสื้อผ้าเฉพาะกลุ่มอย่างเช่น เสื้อผ้าคนอ้วน เสื้อผ้าคนเตี้ย เสื้อผ้าคนตัวโต เสื้อผ้าสำหรับชายรักชาย เสื้อผ้าสำหรับหญิงรักหญิง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ การใช้เสื้อผ้าในรูปแบบต่าง ๆ
อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าจึงเป็นได้ทั้งอาชีพอิสระและอาชีพประจำที่น่าสนใจ

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. ตัดเย็บเสื้อผ้า
2. ออกแบบเสื้อผ้า
3. วางโครงแบบเสื้อผ้า
4. เย็บปักเสื้อผ้า
5. การใช้เครื่องจักรในงานตัดเย็บ
6. อื่นๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีความชื่นชอบการตัดเย็บเสื้อผ้า
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. มีความละเอียด
4. มีความอดทน พยายามสูง
5. มีพื้นฐานการการเขียนแบบโครงสร้างเสื้อผ้า
6. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1. พนักงานเย็บผ้า
2. ช่างเย็บผ้าอิสระ
3. นักออกแบบเสื่อผ้า/แฟชั่น
4. เจ้าของกิจการห้องเสื้อ/เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า
5. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
1. วิทยาลัยอาชีพต่าง ๆ
2. วิทยาลัยสารพัดช่าง
3. ห้องสมุด
4. หนังสือนิตยสารของผู้หญิงต่าง ๆ
5. โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้า
6. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า มีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุก ๆ คน
อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่สร้างฐานะและเลี้ยงชีพได้ อีกทั้งยังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของกิจการได้โดยง่าย แต่ต้องมีฝีมือ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าด้วย

อาชีพนักร้อง

อาชีพนักร้อง

อาชีพของคนขายเสียง อาชีพให้บริการความสุขด้วยเสียงเพลง
ซึ่งปัจจุบันแนวเพลงต่าง ๆ มีมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม อาชีพนักร้องจึงเป็นอาชีพในฝันของคนยุคใหม่ เนื่องจากอาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างได้อย่างมหาศาล เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคม และมีผู้คนชื่นชมมาก
ในยุคนี้จึงมีเวทีประกวดร้องเพลงมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความฝันอยากเป็นนักร้อง ได้กว่าเข้าสูงวงการเพลงอย่างมีจุดหมาย


ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. ร้องเพลง
2. แสดงโชว์
3. อื่น ๆ


คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีคุณภาพเสียงดี
2. มีความสามารถด้านการร้องเพลง
3. มีความชื่นชอบการร้องเพลง
4. มีความกล้าแสดงออก
5. มีความมุ่งมั่นและความพยายาม
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีเอกลักษณ์ในตัว
8. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1. นักร้องประจำร้านอาหารหรือสวนอาหาร
2. นักร้องท้องถิ่น
3. น้องร้องเพลงลูกทุ่ง
4. นักร้องเพลงสตริง
5. นักร้องเพลงสากล
6. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
1. อินเตอร์เน็ต
2. หนังสือเพลง
3. โรงเรียนการดนตรีต่าง ๆ
4. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความพยายามมากและมีความอดทนต่อแรงกดดัน
มีความกล้าแสดงออก อีกทั้งในยุคนี้นักร้องที่สามารถโด่งดังได้รวดเร็วต้องมีบุคลิกดี หรือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสูงจึงจะสามารถแจ้งเกิดได้ในวงการดนตรี

เพลงให้กำลังใจ กับการสร้างพลังใจในชีวิต

เพลงให้กำลังใจ กับการสร้างพลังใจในชีวิต

เวลาท้อแท้ หลาย ๆ คนหมดพลัง
หมดหวัง หมดความศรัทธาในตนเอง
หมดหนทางแก้ปัญหา
อันที่จริงปัญหาต่าง ๆ มีทางแก้ไข มีหนทางของมัน
แต่เรายังหาหนทางนั้นไม่เจอ บางคนท้อแท้ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย
บางคนหมดหวังหมดอาลัยตายอยาก บางคนล้มแล้วไม่ย่อมลุกขึ้นใหม่
เพราะคิดทางออกให้ชีวิตไม่เจอ

การอยู่คนเดียวยิ่งทำให้ปัญหาต่าง ๆ หมดทางออก เพราะเราจ่มอยู่กับความทุกข์
เพื่อนที่ดีที่สุดในเวลาหมดกำลัง คือเสียงเพลงเพื่อเตือนสติให้กับคืนมา
ในวันเวลาแห่งความมืดในชีวิต สติจึงเป็นสิ่งที่เรียกขวัญกำลังใจให้มีพลังลุกขึ้นใหม่
ฉะนั้นผู้ที่มีทุกข์ทั้งหลาย ลองหาเพลงเติมพลังให้กับตนเอง อย่าอยู่คนเดียว
อยากหยุดปัญหาด้วยการไม่สู้ อย่าย่อมแพ้ต่อโชคชะตา
ผู้ไม่ย่อมแพ้เท่านั้นที่จะเอาชนะอุปสรรคทุกสิ่งได้
ให้คิดไว้เสมอว่า อุปสรรคมีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม
ก้าวเดินต่อไปเพื่อวันใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ผมจึงรวบรวมรายชื่อบทเพลงที่เติมเต็มกำลังใจให้กับคืนมาก
ผู้ที่กำลังท้อแท้ หรือหมดหวังในชีวิต ท่านลองหาเพลงเหล่านี้ฟังนะครับ
แล้วท่านจะลุกขึ้นพร้อมกับการเป็นคนใหม่...เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม
ทุกชีวิตมีค่า ใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อคนรอบข้าง และเพื่อเพื่อนร่วมโลกใบเดียวกัน
เพราะทุกคนเป็นเพื่อนกันและผมก็เป็นเพื่อนคุณ

รายชื่อเพลงให้กำลังใจ

ศรัทธา - วงหินเหล็กไฟ
ผู้ชนะ - โลโซ
อย่าอยู่อย่างอยาก - P2 WARSHIP
ชีวิตลิขิตเอง - ธงไชย แมคอินไตย์
รอยยิ้มนักสู้ - โลโซ
ความเชื่อ - Badyslam
ก้อนหินก้อนนั้น - โรส ศิรินทร์ทิพย์
อย่างย้อมแพ้ - อ้อม สุนิสา
พรุ่งนี้ต้องดีกว่า - ศิลปินรวม
เธอผู้ไท้แพ้ - ธงไชย แมคอินไตย์
รางวัลแด่คนช่างฝัน - จรัล มโนเพ็ชร
เก็บตะวัน - อิทธิพลางกูล
สักวันต้องได้ดี - เต๋อ เรวัติ พุทธินันท์
กำลังใจ - วงโฮป
วันใหม่ - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
ไม่ยอมหมดหวัง - เจนนิเฟอร์ คิ้ม
Live and Learn - กมลา สุโกศล
You are not alone - Michael Jackson


ใช้สติแก้ปัญหา ทุก ๆ อย่างมีทางออกครับ.....

การเลือกใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

การเลือกใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม


การเลือกใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย จึงมีให้เลือกใช้อย่างมหาศาล การเลือกใช้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจึงควรใช้วิจารณญาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง
เนื่องจากสื่ออินเตอร์เน็ตมีข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ปะป่นกัน หากจะโทษผู้สร้างข้อมูลคงไม่ใช่สาเหตุทั้งหมด แต่ต้องโทษที่ตัวเรา เพราะถ้าหากเลือกใช้โดยไม่มีวิจารณญาณข้อมูลทุกอย่างก็ไม่มีประโยชน์ กับสร้างความเข้าใจผิด ๆ ให้เราอีกต่างหาก

วิธีการเลือกใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่สะดวกสบาย ทุกคนมีสิทธิเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเสรี
สำหรับการนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษาหรือการอ้างอิง ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง และเหมาะสม
การเลือกจึงควรศึกษาจากหลาย ๆ เว็บแล้วสรุปใจความสำคัญหรือเนื้อหาสำหรับ หรือหากต้องการตัดลอกเนื้อหาไปใช้ในการศึกษาควรเลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เว็บที่มีความน่าเชื่อถือ คือ เว็บบอกวันเดือนปีของบทความ บอกผู้เขียนบทความอย่างชัดเจน

การใช้วิจารณญาณในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่ฉับไว รวดเร็วทันใจ
ค้นหาได้ง่ายตาความสะดวก แต่สำหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสรทางอินเตอร์เน็ตควรใช้วิจารณญาณให้มากแล้วค่อยตัดสินใจเชื่อ อย่างเชื่อเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือไปทั้งหมด
ใช้หลักการพิจารณาตามแบบกาลามสูตรในการเชื่อ น่าจะดีที่สุด คือ
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของเรา

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงควรใช้วิจารณญาณให้มาก เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

วารสารการแนะแนว ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม 2554

วารสารการแนะแนว ประจำเดือนมีนาคม 2554

ท่านผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดไ้ด้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านhttp://www.ziddu.com/download/14192991/newnaew031554.pdf.html


ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

สามารถ ส่งมาได้ที่
newnaew@hotmail.co.th

หรือแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

รู้จักกับคณะวิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตอน 2

รู้จักกับคณะวิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตอน 2

ตอน

คณะเกษตรศาสตร์

คณะอุสาหรกรรมการเกษตร

คณะประมง

การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจศึกษาในระดับปริญญา เนื่องจากปัจจุบันมีสาขาวิชาและคณะวิชาต่าง ๆ เปิดสอนใหม่ ๆ มากมาย

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นก่อนตัดสินใจเลือกเรียน ทำให้การเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ตรงกับความต้องการ

ซึ่งเขียนได้แบ่งออกเป็นรายละเอียดคณะต่าง ๆ ดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์

เน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาการการเกษตรต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเกษตร พื้นฐานการเกษตร รูปแบบการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับการผลิตการเกษตร และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่องานเกษตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะเกษตร เช่น สาขาวิชาพืชไรพืชสวน สาขาวิชาประมง สาขาวิชาสัตว์บก สาขาวิชาปศุสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาอุสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ

คณะอุสาหรกรรมการเกษตร

เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ

คล้ายกับคณะเกษตรศาสตร์ แต่อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในเรื่องความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในเชิงลึก เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะอุสาหรกรรมการเกษตร เช่น สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ

คณะประมง

เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมงในรูปแบบต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรทางการประมง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวของการประมง และสัตว์น้ำต่าง ๆ ตลอดจนถึงเรื่องราวการเกษตรประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะประมง เช่น สาขาวิชาประมงน้ำจืด สาขาวิชาสัตว์น้ำ ฯลฯ

รู้จักกับคณะวิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตอน 1

รู้จักกับคณะวิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตอน 1

ตอนคณะครุศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิจิตรศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจศึกษาในระดับปริญญา เนื่องจากปัจจุบันมีสาขาวิชาและคณะวิชาต่าง ๆ เปิดสอนใหม่ ๆ มากมาย

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นก่อนตัดสินใจเลือกเรียน ทำให้การเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ตรงกับความต้องการ

ซึ่งเขียนได้แบ่งออกเป็นรายละเอียดคณะต่าง ๆ ดังนี้


คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

เน้นการสร้างองค์ความรู้

เน้นผลิตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา ให้มีความเข้าใจกลไกของการศึกษาในรูปแบบต่าง มีความรู้ด้านทฤษฎีการศึกษาตามแบบตะวันตกและตะวันออก มีความเป็นครู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน รักในวิชาชีพครู

อีกทั้งยังสร้างความรู้ความพื้นฐานโดยกว้างในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษาและประกอบอาชีพทั่วไป

ฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้รู้จักแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการศึกษาของประเทศและของโลก

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์ เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาแนะแนว สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฯลฯ

คณะมนุษย์ศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวมนุษย์และการทำงาน

เน้นผลิตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ทางด้านความเข้าใจในมนุษย์ และเรื่องราวของศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลและการพัฒนาบุคคล โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศาสตร์ในเรื่องภาษา ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้สื่อสารกัน ภาษาศาสตร์จึงจัดอยู่ในกลุ่มของคณะมนุษย์ การบริหารจัดการเกี่ยวองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็เกี่ยวข้องกับคณะมนุษย์ แม้กระทั่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ก็จักอยู่ในส่วนเดียวกัน

คณะมนุษย์กล่าวโดยกว้างๆ จึงหมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่มนุษย์มีความเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งอาจแยกออกไปเป็นศาสตร์เฉพาะที่ศึกษาลึกซึ่ง

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษย์ เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฯลฯ

คณะสังคมศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม

เน้นการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสังคม ระบบสังคม ปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม เรื่องราวศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมโดยกว้าง เช่น การปกครอง การจัดการชุมชน การบริหารจัดการชุมชน ครอบครัว แนวทางการช่วยเหลือต่าง ที่เกิดจากสังคมเป็นต้นเหตุ

ให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสังคมอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ในงานต่าง ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะสังคมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาพัฒนาชุมชน ฯลฯ

คณะวิทยาศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุข สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ฯลฯ

คณะวิจิตรศิลป์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่าง เกี่ยวกับศิลปะ เรื่องราวของสี เรื่องราวของความรู้สึก อารมณ์ การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ในการถ่ายทอดจินตนาการ โดยให้ความสำคัญการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นชิ้นงาน ที่ถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีสนุทรียภาพ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิจิตรศิลป์ เช่น สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาจิตรกรรม ฯลฯ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวศิลปะความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่

เน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะความรู้ต่าง เช่น ศิลปะการประดิษฐ์ ศิลปะการสื่อสาร ฯลฯ สนุทรียศาสตร์ต่างๆ และศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ไดรับไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาการดนตรี สาขาวิชาการแสดง สาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร สาขาวิชาคหกรรม ฯลฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานงานช่างตามรูปแบบที่กำหนด เน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูง และหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาศัยหลักการคำนวณเป็นหลักในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน ฯลฯ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

การแนะแนวออนไลน์

การแนะแนวออนไลน์

การแนะแนวถือได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ

และมีความสำคัญอย่างมากในการเลือกตัดสินใจและดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ซึ่งในยุคเทคโนโลยีมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต

การแนะแนวบนโลกออนไลน์จึงเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่สะดวกอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลที่สนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ

หรือข้อแนะแนวในด้านชีวิตและเรื่องส่วนตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้อยาก

การมีข้อมูลประกอบ เป็นการช่วยให้ทุกคนรู้ว่า

ปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอ

สำหรับเว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

เป็นอีกหนึ่งบริการการแนะแนวบนโลกออนไลน์ที่ผู้จัดทำได้สร้างขึ้น

สำหรับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการแนะแนวตามสไตล์ของผู้จัดทำ

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บอาจเนื้อหาไม่ครบถ้วนทั้งหมด

แต่หวังว่าอนาคตอันใกล้นี้ผู้จัดทำจะเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น

เหตุผลของการแนะแนวออนไลน์

แนะแนว เป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว แต่ที่มีการจัดระบบอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในยุคของบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ คือ แฟรงค์ พาร์สันส์ นักแนะแนวอาชีพชาวสหรัฐอเมริกา เน้นความสำคัญเกี่ยวกับงานและคน

ซึ่งบุคคลจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในงาน ย่อมต้องได้ทำงานที่เหมาะสมกับความต้องการ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด

การแนะแนวอย่างเป็นระบบจึงเริ่มจากโรงเรียนสายอาชีพ

การแนะแนววิถีพุทธ เป็นการแนะแนวการดำเนินชีวิต จัดเป็นการแนะแนวอีกประเภทที่ช่วยให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม การแนะแนวในพุทธศาสนาจึงมาจากหลักคำสอนต่าง ๆ

สอนให้ทุกเพศทุกวัย และทุกวรรณะ ดำเนินตามวิถีแห่งพุทธ

จึงจัดอยู่ในศาสตร์การแนะแนวขั้นสูง คือการแนะแนวด้านชีวิตและส่วนตัว

ศาสตร์การแนะแนวและศาสตร์ของจิตวิทยาเข้าสู่ประเทศไทยจากการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยยุคบุกเบิกของจิตวิทยาและการแนะแนว

การแนะแนวก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี เหตุผลของการแนะแนวออนไลน์จึงเริ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น เรื่องราวของการศึกษา เรื่องของอาชีพ เรื่องราวปัญหาส่วนตัว และอื่น ๆ ที่แนะแนวมีความเกี่ยวข้อง

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับให้ผู้สนใจโดยทั่วไป และเด็กไทย

ได้มีช่องทางเลือกใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ หรือเป็นข้อมูลเสริม

อีกทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้ทุกเพศทุกวัยรักการเรียนรู้และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

แนะแนวจึงเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์

เว็บใดบ้างที่จัดเป็นเว็บสำหรับแนะแนวออนไลน์

เว็บทุกเว็บที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เว็บไซต์แนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บของผู้จัดทำ มีจุดมุ่งหมายสู่การแนะแนวออนไลน์โดยตรง

จุดเปลี่ยนของการเรียนรู้

การเรียนรู้ก้าวเข้าสู่ยุคการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่จำกัดเพศ อายุ และวัย การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา

การเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้จึงเป็นทิศทางการพัฒนาบุคคลในสังคมอย่างยั่งยืน

ยุคพัฒนาสู่การก้าวไปในทิศทางของตน

การค้นหาตนเอง ทำในสิ่งที่ชอบ ทำให้สิ่งที่ถนัด ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

คือการกำหนดทิศทางอนาคตของตนเอง ทุก ช่องทางมีทางเดินของตน ก้าวข้ามสู่ความสำเร็จได้ทุกเส้นทาง เลือกดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม คือ หนทางพัฒนาตน เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต