วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ห้องแนะแนวออนไลน์

โลกการเรียนรู้ยุคใหม่(ห้องเรียนออนไลน์)

ในโลกยุคเทคโนโลยีมีอะไรให้เรียนรู้มากมายและหลากหลายจนเลือกไม่ถูกว่าเราจะเรียนตรงไหน หรือจะเริ่มเรียนรู้อย่างไรดี เพราะความรู้นับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
อีกทั้งการเรียนรู้ในโลกอินเตอร์เน็ตมีสิ่งยั่วยวนจิตใจมากมาย...ทำให้เด็ก ๆ ยุคใหม่...
ต้องเสียสมาธิในการเรียนรู้ไปหลายชั่วโมงกับการนั่งเล่นเกมส์ หรือเปิดเว็บเพื่อความบันเทิงทั้งหลาย ตลอดจนสังคมออนไลน์ที่ขาดไม่ได้....

สิ่งเรานี้มีทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกัน ...ซึ่งขึ้นอยู่กับเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์หรือโทษ...
การแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำหรับที่สุดในการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต.....
ถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จัดสรรเวลาให้ถูกต้อง ทุก ๆ อย่างก็สามารถเป็นการเรียนรู้ได้ทั้งนั้น
เช่น เกมส์ หากเล่นเป็นเวลาทำให้เราได้ผ่อนคลาย...และใช้ความคิดไปในเวลาเดียวกัน
การเข้าเว็บบันเทิงต่าง ๆ ก็เป็นการเรียนรู้เช่นกัน หากเราใช้ประโยชน์ให้เป็น...
แต่ส่วนใหญ่น้องๆ..มักจะใช้เวลาไปกับการดูรูปภาพหรือโหลดสิ่งต่าง ๆ ทำให้เรามีเวลาเรียนรู้กับสิ่งอื่นๆน้อยลง
อีกทั้งการสื่อสารในสังคมออนไลน์ ก็ควรแบ่งเวลาเช่นกัน เพราะยิ่งเราใช้มันมากเท่าไหร่เวลาในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ก็จะหมดไปกับการสื่อสารกันระหว่างเพื่อนของเรา

ฉะนั้นหากต้องการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ตให้ได้ผลต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น...
ทุกอย่างที่คิดว่าชอบหรือสนใจไม่จำเป็นต้องงด..แต่กำหนดเวลาให้ถููกที่ ถูกเวลาและเหมาะสม....เราก็จะเป็นนักเรียนรู้บนโลกอินเตอรฺ์เน็ตที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญา และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงทางความรู้ และจิตใจ...
ฝากไว้ในอ่านนะครับ....พี่ๆน้อง ๆ ที่รักทุกท่าน
ขอให้มีความสุขกับโลกอินเตอร์เน็ต...นะครับ.....
รักการเรียนรู้...ใช้เน็ตเป็น....สร้างอนาคตที่ดีแน่

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2554


สวัสดีครับ...ผู้เยี่ยมเยือนทุกท่าน....

สำหรับเดือนตุลาคม นี้ เป็นเดือนที่มีวันสำคัญด้วยกันสองวันคือ วันออกพรรษา และวันปิยมหาราช
ในวันออกพรรษานั้นเหล่าชาวพุทธต่างมีความปิติในการทำบุญด้วยการเข้าวัดฟังธรรม ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดความโลภ รู้จักเสียสละ...ละความตะหนี่ถี่เหนียว เพื่อให้เข้าถึงแกนธรรม...ในวันออกพรรษาจึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเหล่าชาวพุทธได้ใกล้วัดใกล้พระธรรม...
ซึ่งการวันเข้าพรรษาตลอดจนถึงสุดท้ายคือวันออกพรรษาเป็นฤดูกาลที่ภิกษุทั้งหลายได้จำพรรษาอยู่ในวัด ศึกษาทบทวนธรรมะ และเพื่อหลีกเลี่ยงภิกษุเดินทางในฤดูฝนซึ่ง..อาจไปเหยียบต้นกล้าข้าวหรือแมลงต่าง ๆ ตามพื้นดินหรือท้องนา และในฤดูฝนยังเป็นการลำบากต่อการเดินทางเผยแพร่พุทธศาสนา....ภิกษุทั้งหลายจึงได้มีเวลาเจริญภาวนา ศึกษาธรรมะ ส่วนเราชาวพุทธก็ได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรมในช่วงนี้...ฉะนั้นในเดือนแห่งวันออกพรรษา จึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเข้าวัดทำบุญกันนะครับ

วันสำคัญ ประจำเดือนตุลาคม อีกวัน คือ วันปิยมหาราช...
เป็นวันระลึกถึง วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่รักของประชาชนชาวไทย ซึ่งทวยราษฎร์ทั้งปวงได้ถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือ พระพุทธเจ้าหลวง
เนื่องด้วยพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้กับชาวไทยอย่างมหาศาลทั้งการเลิกทาส ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีความเป็นไทย การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง และอื่น ๆ มากมาย จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เราชาวไทยพึงระลึกถึงอยู่เสมอ...


สำหรับเรื่องราวเนื้อหาประจำเดือนนี้ ผู้จัดทำ จะเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนอาชีพให้มากขึ้นตามแบบสำรวจที่สอบถามขึ้น หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากทุกท่าน...ขอบคุณครับ