วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นักเขียนวรรณกรรมออนไลน์

อาชีพนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์

อาชีพใหม่สำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ชอบการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเล่าจินตนาการหรือสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดเป็นตัวอักษร กำลังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้กับกับนักเขียนวรรณกรรมหน้าใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนระดับมืออาชีพที่มีผลงานตีพิมพ์ ก็สามารถสร้างอาชีพหรือสร้างรายได้จากอินเตอร์เน็ต ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น พิมพ์ตัวอักษรได้เท่านี้ก็เป็นนักเขียนออนไลน์ได้


ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. เขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาม
2. เขียนบทความบนโลกอินเตอร์เน็ต
3. อื่น ๆ


คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีความคิดสร้างสรรค์
2. มีจินตนาการ
3. มีความชื่นชอบการเขียน
4. มีทักษะการใช้ภาษาเขียนที่ดี
5. มีความมุ่งมั่นและความพยายาม
6. มีความรักในงานเขียน
7. มีเอกลักษณ์ในตัว
8. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1. นักเขียนวรรณกรรม
2. นักวิชาการ
3. เจ้าของบทประพันธ์
4. บุคคลสำคัญวงการวรรณกรรม
5. นักวิจารณ์วรรณกรรม
6. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม
1. อินเตอร์เน็ต
2. หนังสือ
3. ห้องสมุด
4. ทุก ๆ ที่ ที่สามารถสร้างบรรยากาศแห่งจินตนาการ
5. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อาชีพนักเขียนวรรณกรรมออนไลน์ เป็นอาชีพที่น่าจับตามอง มีนักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยสามารถสร้างรายได้จากการเขียนเรื่องสั้น นวนิยายบนโลกออนไลน์ เพราะถ้าหากยิ่งงานเขียนที่มีผู้อ่านมากๆ ย่อมทำให้รายได้ของนักเขียนวรรณกรรมออนลไน์สูงไปด้วย เห็นอาชีพที่น่าสนใจ ดังมีตัวอย่างมากมายจากนักเขียนต่างประเทศทั้งจีน และแถบยุโรปเขียนวรรณกรรมเล่น ๆ แล้วแจกให้ผู้สนใจอ่านฟรีบนโลกออนไลน์ ได้กลายเป็นเศรษฐีย่อม ๆ มาแล้ว

การศึกษาทางเลือก มุมใหม่ของการเรียนรู้

การศึกษาทางเลือก

การศึกษาในยุคสมัยที่สังคมต้องการความหลากหลาย ต้องการเสรีภาพทางการเรียนรู้ การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นรูปแบบการศึกษาที่ทำให้ผู้ปกครองและผู้เรียนกลุ่มหนึ่งต้องการและเลือกแนวทางดังกล่าวในการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้

โดยการศึกษาทางเลือกมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกจัดการเรียนรู้ มีทั้งโรงเรียนการศึกษาทางเลือกที่นำแนวคิดตะวันตกมาประยุกต์ใช้ หรือโรงเรียนที่นำแนวคิดตะวันออกแบบพุทธมาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้
การศึกษาทางเลือกจึงมีความน่าสนใจ เพราะตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขต เนื่องจากการศึกษา การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ดังจะเห็นได้จากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง นักประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกทั้งหลายต่างได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ เพราะเหตุผลที่ว่าการเรียนรู้ คือ การเรียนที่ไม่จบสิ้น ต้องเรียนรู้กันตลอดเวลา เมื่อจบบทเรียนแล้วสามารถสร้างความรู้เพื่อต่อยอดความรู้ของผู้เรียน จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
การศึกษาทางเลือกมีข้อพิเศษตรงนี้ที่ว่า การศึกษาทางเลือกเน้นพัฒนาปัจเจกบุคคลให้เรียนรู้ตามอัตภาพและตามความสนใจ ต่อยอดการเรียนรู้ตามความสมัครใจของผู้เรียน

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาทางเลือกก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นไม่น้อยไปกว่าการศึกษาแบบปกติ
ซึ่งการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดล้วนเน้นพัฒนาคนด้วยกันทั้งสิ้น แต่จุดหมายปลายทางมีความต่างกันเล็กน้อย
เรียนรู้สำคัญที่สร้างคน สร้างคนให้เป็นนักเรียน คือ นักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การศึกษารูปแบบก็ได้ไม่สำคัญ