วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9

มหาวิทยาลัยสยาม ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่9
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันเวลาในการอบรม
ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ที่ห้องทัวร์จำลอง
อาคาร 5 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม  ภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สนใจติดต่อสอบถามที่ 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376
หรือที่เว็บไซต์  http://hotel.siam.edu

นะครับ