วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ : การแนะแนวออนไลน์

ประชาสัมพันธ์   การแนะแนวออนไลน์


ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7  ของการแนะแนวออนไลน์  เว็บไซต์เล็ก ๆ  ที่สร้างด้วยอุดมการณ์การส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์  ขอขอบพระคุณทุก ๆท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้น  ในเดือนสุดท้ายของปีนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนพิเศษอีกเดือนที่เราชาวไทยต่าง ปิติยินดีกับวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้เขียนหวังใจว่าเดือนธันวาคมนี้และปีหน้าจะพยายามเรียบเรียงเนื้อหาเรื่องการแนะแนวและการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ  ตามรอยคำสอนของพ่อหลวงเกี่ยวกับหน้าที่ครู ความตอนหนึ่ง...
"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้าๆ แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงใยในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆบั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้นจะไม่มีอะไรดีเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่ เคารพบูชาอีกต่อไป"

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส
ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2521

ผู้เขียนจะพยายามเรียบเรียงบทความดี ๆ  เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนและผู้สนใจ ในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง

หวังว่าบทความต่างๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติต่อไป
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการแนะแนวออนไลน์กันนะครับ
พยัคฆ์กูรู


4/12/2557

นิทรรศการเดือนแห่งวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

นิทรรศการเดือนวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี  2557สำหรับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  พ่อหลวงของแผ่นดิน
นิวแนวดอทเน็ต  เว็บแนะแนวออนไลน์   สร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อเยาวชนและผู้สนใจ
ในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่สำคัญมากมีวันสำคัญของไทยที่ชาวไทยทุกคนรัก  คือ  วันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5  ธันวาคม
เราจึงได้จัดกิจกรรมดี ๆ  เพื่อให้น้อง ๆ  ได้เข้ามาเรียนรู้ในเว็บเพจหน้าเฟซบุ๊คที่สร้างขึ้น  คือ  เดือนแห่งวันพ่อ  นำเสนอภาพถ่าย  กิจกรรม และคำพ่อสอน เพื่อกระตุ้นเยาวชนของชาติให้ร่วมกันระลึกถึงคำสอนของพ่อของแผ่นดินที่มีต่อประชาชนชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  น้อง ๆ และท่านผู้สนใจสามารถแวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้ที่  เพจชุมชนนิวแนว
มาร่วมกันระลึกคำสอนของพ่อ เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกันนะครับ 


ผู้โพส
ทีมงานนิวแนว

วันที่โพส

4  ธันวาคม  2557

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยูนิเซฟร่วมรณรงค์ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก"

ยูนิเซฟร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก"

เนื่องในวันเด็กสากล และโอกาสครบรอบ 25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นายพิชัย ราชภัณฑารี (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดร.ผุสดี ตามไท (ที่ 5 จากขวา) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และ ม.ร.ว.สุพินดา จักรพันธุ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้แทนเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 194 ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติในปี 2532 นั่นหมายความว่า รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาและมีพันธะผูกพันว่า จะดำเนินการต่างๆ เพื่อประกันว่าเด็กๆ จะได้รับการดูแลและมีสิทธิตามที่เด็กพึงมี คือ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด  ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับตน

_______________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
รัชนีย์ อุ่นจิตต์ หรือ วรวุฒิ ชูมณี
โทร.02 651 8989 ต่อ 224 หรือ 221

Email: ratchanee@prassociates.net  

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

การวิเคราะห์ต้นทุนทางอาชีพต้นทุนชีวิต

การวิเคราะห์ต้นทุนทางอาชีพ

เรื่องราวของต้นทุนของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  บางคนมีต้นทุนทางด้านสินทรัพย์  บางคนมีต้นทุนด้านแรงงาน  บางคนมีต้นทุนด้านเวลา  บ้างคนมีต้นทุนด้านความคิด    เพราต้นทุนทำให้เรา ๆ  ท่าน ๆ  ไม่เท่ากัน  สาเหตุก็เพราะหลายปัจจัยที่เกื้อหนุน
ผู้ที่มีต้นทุนด้านสินทรัพย์  ย่อมได้เปรียบกว่าผู้ที่มีสินทรัพย์น้อย จะทำอะไรดูจะสะดวกและง่ายไปหมดต้นทุนประเภทนี้ช่วยให้เอื้อต่อความสำเร็จได้ง่าย
ต้นทุนด้านแรงงาน ทุนคนมีกำลังกายที่มีเหมือน ๆ กัน  ต้นทุนประเภทนี้เป็นต้นทุนทางกายของเรา  ใช้ร่างกายทำงานแลกเงิน หรือแลกกับความสำเร็จ  เป็นต้นทุนที่ไม่ต้องซื้อหามีเองตามธรรมชาติในตัวเรา
ต้นทุนด้านเวลา  ต้นทุนด้านนี้ทุกคนมีเวลาเหมือนกัน  แต่เวลานั้นจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับบุคคล  การที่เราทำงานก็มีเวลาเป็นต้นทุน  คือ  ต้นทุนชีวิต  เวลาไม่ต้องซื้อหา แต่เรานำมาขายได้หรือใช้ประโยชน์ได้
ต้นทุนด้านความคิด  เกิดจากการพัฒนาทางสติปัญหา  จากการเรียนรู้  จากความสามารถทางสมอง  ต้นทุนนี้มีอยู่ในตัวคน  ซึ่งแต่ละคนมีต้นทุนความคิดไม่เหมือนกัน  คนที่มีความคิดดีย่อมต้นทุนสูง  ต้นทุนประเภทนี้สามารถสร้างความสำเร็จได้สูงสุดในชีวิต  มีค่ายิ่งกว่าต้นทุนทุกประเภท

รวมๆ  แล้วเราทุกมีต้นทุนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน  การประกอบอาชีพต่าง ๆ  ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนทั้งนั้น
ในด้านต้นทุนทางสินทรัพย์นั้น  จะว่าไปแล้วมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ  คนที่จะประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จล้วนต้องมีต้นทุนทางสินทรัพย์อยู่บ้าง  ไม่มีเลยก็ทำให้อะไรได้ลำบาก  การก่อตั้งกิจการก็ต้องอาศัยทุน  การระดมทุน จึงมีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเรื่องเงินทุน  แต่คนที่มีต้นทุนด้านสินทรัพย์น้อย ก็ยังโชคดีที่เรามีต้นทุน  คือ  แรงงาน  เวลา  ความคิด  สิ่งเหล่านี้นำมาเปลี่ยนเป็นเงิน  เป็นทรัพย์สินได้  แต่ถ้าว่าเราก็ถูกงานถูกอาชีพ  ซื้อเอาเวลาชีวิตของเราไปโดยอัตโนมัติ ทั้งด้านต้นทุนด้านเวลา  ด้านแรงงาน

ฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ผลโดยรวมแล้ว  อาชีพกับต้นทุนเป็นของคู่กัน  คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอาชีพ  อาชีพที่มั่นคง  อาชีพที่สร้างเงิน  อาชีพที่ภาคภูมิใจ  เราใช้ชีวิตอยู่กับอาชีพทุกวันจะสร้างความสำเร็จในชีวิตก็ต้องหันกลับมาทบทวนเรื่องต้นทุน แล้ววิเคราะห์มันสักครั้งว่าเราจะให้ต้นทุนแต่ละประเภทที่เรามีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรบ้าง

ถ้าเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอย่างมีค่า  ความสำเร็จในอาชีพก็คงไม่ไกล  ลองกลับมาทบทวนแล้ววางแผนชีวิตและอาชีพ  อาชีพที่เราทำอาจทำให้เราสำเร็จได้โดยมีเป้าหมาย  รู้จักจุดแข็งจุดอ่อนในตัว  รู้จักต้นทุนของตนเอง  แล้วพัฒนาต้นทุนให้กลายเป็นสินทรัพย์ให้กลายเป้นความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ     
ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

30  กันยายน  2557

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แบ่งปันอาชีพในฝัน อาชีพ นักพากย์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!)เนื่องด้วยศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) “7-Eleven” 
ได้จัดโครงการ แบ่งปันอาชีพในฝันขึ้น 
เกี่ยวกับ อาชีพ "นักพากย์"  ในวันเสาร์ที่  11 ตุลาคม 2557   เวลา 9.00 - 12.00 น.   
ณ อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น3 ศูนย์ Luxellence Center  โดย คุณพรเทพ  มาสถิตย์  นักพากย์ เจ้าของเสียงคิมจองกุ๊กใน 
รายการเกมโชว์เกาหลี 

วิธีการสมัคร : สามารถติดต่อกลับมาที่เบอร์ 02-648-2994 หรือ ส่งอีเมลล์เเจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งเเละบริษัท กลับมาที่อีเมลล์ 
Thanapakboo@cpall.co.th ได้เลยค่ะ 

รับจำนวนจำกัด!!!
 

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แบ่งปันอาชีพในฝัน เกี่ยวกับ ก้าวสู่ Automotive Hub กับอาชีพ วิศวกรด้านยานยนต์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!)

เนื่องด้วยศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) “7-Eleven” 
ได้จัดโครงการ
 แบ่งปันอาชีพในฝัน ขึ้น เกี่ยวกับ ก้าวสู่ Automotive Hub กับอาชีพ "วิศวกรด้านยานยนต์"  ในวันศุกร์ที่  10 ตุลาคม 2557   
เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น3 ศูนย์ Luxellence Center 


วิธีการสมัคร : สามารถติดต่อกลับมาที่เบอร์ 02-648-2994 หรือ ส่งอีเมลล์เเจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งเเละบริษัท กลับมาที่อีเมลล์ 
Thanapakboo@cpall.co.th ได้เลยค่ะ 

รับจำนวนจำกัด!!!
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โอกาสดีสำหรับนักเรียนไทยไปเรียนอังกฤษ รับข้อมูลทุน Chevening ได้ที่งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2557

โอกาสดีสำหรับนักเรียนไทยไปเรียนอังกฤษ

รับข้อมูลทุน Chevening ได้ที่งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2557

กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครทุน Chevening สำหรับปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน โดยเป็นทุนในระดับปริญญาโท  เพื่อให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล รับคำแนะนำ  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.chevening.org วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2557 หรือไปรับข้อมูลในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2557 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน  2557 เป็นแหล่งรวมข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศทั่วโลก จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ที่ชั้น 5 พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หรือสำนักงาน ก.พ.
โทร. 02 547 1456         

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

แนะแนววิถีพุทธ : หลักการสร้างความสำเร็จ

แนะแนววิถีพุทธ – การสร้างความสำเร็จ

เหตุต้น – ผลกรรม
ด้วยเหตุที่ทำให้เราประสบความสำเร็จตามแนวทางของพุทธแล้ว  มีหลายผู้รู้ได้นำเอาแนวทางนี้มาขยายความมากมาย ในการด้านการสร้างความสำเร็จแล้วก็สามารถเอาหลักแนวคิดดังกล่าวมาสร้างความสำเร็จได้ดี
ตัวอย่างจากผู้รู้ที่อธิบายไว้  เช่น  ปลูกต้นใดย่อมๆได้รับผลของต้นนั้น
ปลูกมะม่วงก็ย่อมได้กินผลมะม่วง  จะปลูกมะม่วงให้ออกผลกลายเป็นผลมังคุด  ทุเรียนก็ย่อมเป็นไปไม่ได้  เมื่ออยากกินผลของต้นใดก็จงปลูกผลของต้นนั้น

ความสำเร็จก็เช่นกัน  ย่อมมีต้นแห่งเหตุที่จะไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ  หากแต่ไม่มีเหตุให้เกิดสิ่งนั้นก็ย่อมเกิดไม่ได้
ท่านพุทธทาสได้อธิบายอิทัปปัจจยตา คือ กฎที่กล่าวว่า  "เพราะมีสิ่งนี้ เป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมี"

เราสามารถเอาแนวทางพุทธไปปฏิบัติใช้ในการสร้างความสำเร็จได้หลากหลาย
สำหรับผู้ที่คิดตะสร้างความสำเร็จในเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ต้องการให้ชีวิตประสบความสำเร็จในแต่ละด้านก็สามารถนำหลักการนี้ไปสร้างความสำเร็จได้ไม่ยาก  เพียงแต่เริ่มสร้างเหตุให้เกิดผล
อยากรวย  ก็  สร้างเหตุที่จะทำให้รวย  เช่น  สร้างเหตุจากการทำงานที่ได้เงิน  สร้างเหตุที่อำนวยให้เกิดผลไปเรื่อย ๆ  แล้วผลที่ได้ก็คือสิ่งที่ต้องการ
อยากมีความรู้  ก็สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความรู้  เช่น  เรียนรู้  ฝึกฝน  ทดลอง  อ่าน  เขียน  พิจารณา  อันเป็นเหตุที่สร้างให้เกิดผลคือ  ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ

ขอบฝากพี่ ๆ น้อง  ๆ  และท่านผู้สนใจช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลแนะแนวใหม่ร่วมกันนะครับ

หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส
14  กันยายน  2557


หลักการพุทธกับหลักการทางจิตวิทยา

พุทธจิตวิทยา – หลักการพุทธกับหลักการทางจิตวิทยา

พุทธจิตวิทยา
หากจะมองพุทธในแนวทางของหลักปรัชญา ในแนวทางของศาสตร์  พุทธก็มีทฤษฎีมากมายที่ครอบคลุมเรื่องราวของมนุษย์  ทั้งภายในและภายนอกมีการแบ่งพฤติกรรมของมนุษย์อย่างละเอียด  นับว่าเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาอีกศาสตร์ที่กำเนิดจากชาวตะวันออก ด้วยหลักการทางพุทธศาสนาที่ยาวนานมากว่า  2,000  กว่าปี
ในขณะที่ชาวตะวันตกมีการพัฒนาหลักจิตวิทยามาอย่างต่อเนื่อง มีหลากลายกลุ่มหลากหลายแนวคิดทฤษฎี แต่บางครั้งบางกลุ่มก็มีการทับซ้อนอธิบายคลายคลึงกับหลักพุทธจิตวิทยาเช่นกัน  เนื่องทฤษฎีต่าง ๆ  ทางจิตวิทยาตะวันตกบางส่วนได้รับอิทธิพลและแนวคิดจากพุทธไปบ้าง  ในหมวดหมู่นี้จึงอยากนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวศาสตร์ทางจิตวิทยาที่มีพื้นฐานมาจากพุทธเพื่ออธิบายความตามธรรม  หวังว่าเรื่องราว ๆ  ต่าง ๆ ที่นำมาเสนอจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือหากมีข้อผิดพลาดผู้เขียนก็พร้อมน้อมรับเอาข้อผิดพลาดไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม

ขอฝากพี่ ๆ น้อง  ๆ  และท่านผู้สนใจช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลแนะแนวใหม่ร่วมกันนะครับ

หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

14  กันยายน  2557

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงาน ก.พ. ชวนเด็กไทย ค้นหาอนาคตที่ใช่ ไปกับงานมหกรรมการศึกษาต่อต่าง ประเทศ ปี 2557 “Selfie Your Future Through Education”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ. ชวนเด็กไทย ค้นหาอนาคตที่ใช่ ไปกับงานมหกรรมการศึกษาต่อต่าง ประเทศ ปี 2557  “Selfie Your Future Through Education”


สำนักงาน ก.พ. จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2557 ภายใต้แนวคิด  “Selfie Your Future Through Education” เพื่อให้เยาวชนได้สำรวจโอกาสทางการศึกษาต่อต่างประเทศ ตามที่ตนมุ่งหวัง พร้อมเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป โดยคาดว่าปีนี้จะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 30,000 คน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งยิ่งใหญ่  ปี 2557 (OCSC International Education Expo 2014) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557     ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.

สำนักงาน ก.พ. เสนอแนวคิด “Selfie Your Future Through Education” เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษา ได้สำรวจและค้นหาอนาคตทางการศึกษาของตนเอง ด้วยการรับรู้ข้อมูลจำเป็นด้านการศึกษาต่อต่างประเทศที่เชื่อถือได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมตัว การขอรับทุน หลักสูตรการศึกษา การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ใน
ต่างประเทศ เพื่อจะได้กำหนดแผนการศึกษาในอนาคตต่อไป

ปีนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 300 แห่ง จาก 25 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ รัสเซีย สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และอเมริกา ฯลฯ โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ จะให้ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร คำแนะนำในการขอรับทุน และมีข้อเสนอพิเศษให้ด้วย

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ บริการจับคู่มหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน (University Matching) และบริการให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว (Counseling Session) นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำการเขียน SoP (Statement of Purpose) ให้คำปรึกษาและแนวการเขียนแนะนำตนเองกับมหาวิทยาลัย แนะแนวเรื่อง SSAT, New SAT รวมไปถึงการทดลองสอบภาษาทั้ง Online English Test, IELTS / TOEFL ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ocscexpo หรือ www.ocscexpo.net
___________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..)                         พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส 
คุณอนุกูล เสริมศรี                                                                                                คุณรัชนีย์ อุ่นจิตต์ หรือ คุณวรวุฒิ ชูมณี
ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้                         โทร : 0 2651 8989 ต่อ 224 หรือ 221

โทร : 0 2547 1456                                                                                e-mail: ratchanee@prassociates.net

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แนะแนวในวันนี้ : เตรียมพบกับการพัฒนาเนื้อหาแนะแนวการศึกษา 2557 -2558

สำหรับเว็บ blog  คลังแนะแนว

จัดทำขึ้นพร้อม ๆ กับเว็บ newnaew.net  เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำรองของเว็บ  ปัจจุบันมีอายุการก่อตั้งยาวนานเข้าสู่ปีที่ 6  ทำให้เนื้อหาต่างๆ  เพิ่มจำนวนตามไปด้วย  อีกท่านทุกท่านก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมการแนะแนวออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ  เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแนะแนวให้รอบด้าน  โดยเฉพาะนักเรียน  ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและสนใจการแนะแนวออนไลน์มากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากบทความสอนแต่งกลอน  กาพย์ยานี  มีจำนวนนักเรียนแวะเวียนเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ผู้ดูแลจึงเห็นความสำคัญอันจะช่วยให้ประโยชน์สำหรับน้อง ๆ  จึงจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น  หวังว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้น้องๆ  ได้ใช้ค้นคว้าข้อมูล


สำหรับน้อง ๆ  ที่สนใจสามารถฝากแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่นี่เลยนะครับ  จะพยายามหากิจกรรมสาระดี ๆ มาถ่ายทอดผ่านการเขียนบรรยายให้ครับ

ภาระการพัฒนางานแนะแนวออนไลน์

แนะแนวอาชีพ ภาระการพัฒนางานแนะแนวออนไลน์

จากภาระงานแนะแนวออนไลน์ โดย newnaew.net  และคลังแนะแนว ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2009   ณ  ปัจจุบันถึง 2014 
ทำให้ผู้จัดทำเว็บไซต์ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ภูมิใจอย่างยิ่งที่มีผู้เข้าใช้บริการแนะแนวออนไลน์  เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น  เพราะท่านผู้สนใจทั้งนักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้แวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันนับจากสถิติที่นับได้ก็น่าจะเกิด 1,000,000,000 user  แล้ว  ถึงแม้อันดับต่าง ๆ ในผลการค้นหาจะไม่คงที่ ขึ้น ๆ ลง ๆ  ตามการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ไม่เป็นอุปสรรคใด ๆ  เนื่องจากเป้าหมายของการสร้างสรรค์เว็บแห่งนี้ในช่วงเริ่มต้นเพียงต้องการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจการแนะแนวได้เช้ามาใช้บริการงานแนะแนวออนไลน์  ณ จุดนี้ถือว่าเดินมาไกลพอสมควรแล้ว  จากคนหนึ่งคน และที่ปรึกษา ผู้ช่วยจำเป็นอีก 1 คน  ก้าวมาสู่ปีที่ 6 ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนให้เราก้าวไปพร้อมๆ  กัน  จากเว็บบ้าน ๆ  ทำด้วยใจ  ก็ยังบ้าน ๆ   ต่อไป และอยากให้ความบ้าน ๆ  มีประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่มากก็น้อย

******
ก้าวเข้าสู่การพัฒนาเนื้อหาการแนะแนวอาชีพ  เห็นได้ว่าหมวดแนะแนวอาชีพของ newnaew.net มีผู้สนใจเข้าใจบริการมากพอสมควร   ผู้จัดทำจึงพยายามทดลองทำกิจกรรมอันจะช่วยส่งเสริมและแนะแนวอาชีพจากการปฏิบัติการทดลองจริงแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นบทความการแนะแนว  บางครั้งจึงต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร  สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง  แล้วจึงนำมาเขียนเป็นตอน ๆ  เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกพิจารณาว่าอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระต่างๆ   มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  และอุปสรรคต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน  รวมไปถึงเรื่องราวสูตรอาหารต่างๆ  ส่วนใหญ่ก็มาจากการลงมือทำเองของผู้เขียนบทความและผู้ช่วย  ซึ่งสูตรต่าง ๆ  มาจากประสบการณ์จริง  ซึ่งท่านผู้สนใจที่คิดจะนำสูตรไปทดลองทำกินทำขายก็ควรเรียนรู้และลองผิดลองถูกกันต่ออีกครั้ง เพราะมาตรฐานความอร่อยของแต่ละคนแตกต่างกัน  และเนื้อหาต่าง ๆ อีกมากมายก็ควรอ่านและศึกษาเพิ่มเติมด้วย  ข้อมูลในเว็บบางครั้งอาจไม่ครอบคลุมหรือล้าสมัยไปบ้างก็ขอฝากผู้สนใจไว้พิจารณา เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน
ดังนั้นในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปผู้จัดทำจำพยายามสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และจะเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้น  หวังว่าเราจะช่วยกันผลักดันให้  newnaew  ก้าวสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การแนะแนวในอนาคตตามอุดมการณ์ที่ตั้งใจไว้

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับ          

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

26  สิงหาคม  2557

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ นิวแนวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะแนว  ประจำเดือน  สิงหาคม 2557

เดือนสิงหาคม  2557   ช่วงวันหยุดยาว 11 - 12 เป็นวันสำคัญอีกวันที่ลูก ๆ  จะแสดงความกตัญญูต่อบุพการี  คือ  วันแม่แห่งชาติ  ขอให้ลูก ๆ  ทุกคนเป็นคนดีขอพ่อแม่ และมีความสุขในช่วงหยุดยาวนี้ 
สำหรับในเดือนสิงหาคม  ทีมงานนิวแนวมีบทความใหม่ ๆ ให้น้อง ๆ และท่านผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนรู้  มีเนื้อหาดังนี้
1.  การแต่งกลอนวันแม่   น้อง ๆ  หลายคนที่ได้รับโจทย์การแต่งกลอนหรือต้องการจะแต่งกลอนเพื่อมอบให้คุณแม่  ทางทีมงานได้จัดทำตัวอย่างให้น้อง ๆ ได้นำไปประยุกต์แต่งในหมวดของการแนะแนวรอบรู้  ณ  คืนวันที่ 4  เป็นต้นไป  สามารค้นหาได้ตามหมวดหมู่ดังกล่าว
2.  สาระการแนะแนวอาชีพ  ทีมงานได้ทยอยเพิ่มเนื้อหาธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจนำไปพิจารณาประกอบเป็นอาชีพเสริม ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับ
3.  สาระเกษตร  ทีมงานได้สร้างเว็บใหม่อีกหนึ่งเว็บ คือ  kadgom.com  เพื่อรองรับกิจกรรมการเกษตรในขอบข่ายของแนะแนวให้อนาคต ซึ่งเป็นเว็บเกี่ยวกับเกษตรเพื่อให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนรู้ และหากประสบความสำเร็จด้วยดีก็อาจกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
4.  กิจกรรมการสร้างสรรค์สื่อการแนะแนวหลากรูปแบบ โดยเฉพาะประเภทงานเขียนต่างๆ  ผู้จัดทำเว็บได้เพิ่มเพิ่มเว็บในเครือข่ายอีกเว็บ  คือ เว็บวรรณกรรมออนไลน์  สำหรับทดลองสร้างสรรค์สื่อแนะแนวหลากหลายรูปแบบ และเร็ว ๆ อาจมีงานเขียนนิยายเป็นรูปเล่ม ซึ่งเป็นนิยายเชิงแนะแนวชิ้นแรกตามแนวคิดและอุดมการณ์การแนะแนวสังคม  เริ่มทยอยสู่สายตาผู้คนทั่วไปได้เรียนรู้รูปแบบการแนะแนวสไตล์ใหม่  ฝากติดตามผลงานอีกชิ้นในอนาคตด้วยนะครับ

ท่านผู้สนใจสามารถช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 
ตลอดจนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อสร้างฐานข้อมูลแนะแนวด้วยกันนะครับ

หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

4  สิงหาคม  2557