วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อาชีพแม่ครัว

อาชีพแม่ครัว

รายละเอียดของอาชีพ

แม่ครัว คนทำอาหาร คนปรุงอาหาร เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งอาชีพคนปรุงอาหาร ปัจจุบันมีหลายแผนก หลายรูปแบบแนวการปรุงอาหาร เช่น อาหารไทย อาหารจีน อาหารเวียดนาม อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่งเศส อาหารอิตาเลี่ยน อาหารเกาหลี และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนับวันอาชีพนี้จะมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์

และผู้หญิงมีข้อได้เปรียบอีกอย่างในการทำอาหาร คือ การตกแต่งประดิดประดอยจาน ทำให้อาหารมีความน่ารับประทานมากขึ้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ปรุงอาหาร

2. จัดซื้อวัตถุดิบ

3. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

4. สร้างสรรค์อาหารสูตรใหม่ ๆ

5. จัดตารางรายการอาหารแต่ละวัน

6. เตรียมเครื่องปรุงต่าง ๆ

7. รักษาความสะอาดภายในครัว

8. ถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน

9. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีใจรักงานอาหาร

2. มีความอดทนสูง

3. มีความพยายาม

4. มีประสาทสัมผัสในการลิ้มรสดี

5. มีความคิดสร้างสรรค์

6. ชอบงานประดิดประดอยตกแต่ง

7. รักความสะอาด

8. มีความซื้อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

9. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. แม่ครัวร้านอาหารทั่วไป

2. ผู้ช่วยพ่อครัว

3. ภัตตาคาร

4. แม่ครัวโรงแรม

5. แม่ครัวโรงเรียน

6. แม่ครัวโรงพยาบาล

7. เจ้าของกิจการร้านอาหาร

8. ผู้ผลิตด้านอาหารต่าง ๆ

9. ครูอาจารย์สอนทำอาหาร

10. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2. ห้องสมุด

3. ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. วิทยาลัยสารพัดช่าง

6. โรงเรียนการอาหารต่าง ๆ

7. สถาบันการอาหาร

8. อื่นๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพพ่อครัวในยุคปัจจุบันเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะแม่ครัวอาหารไทย เนื่องจากคนในสังคมโลกส่วนใหญ่เริ่มใส่ใจสุขภาพด้านอาหารมากขึ้น อาหารไทยจึงได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเครื่องปรุงจำพวกสมุนไพรอยู่มาก เหมาะสำหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพ และอีกทั้งอาหารไทยยังสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อาชีพแม่ครัวจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปิดหลักสูตรการอาหารมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำอาหารหลากหลายรูปแบบ อาหารคาว หวาน อาหารต่างชาติ เป็นต้น

ใครสนใจอยากเป็นพ่อครัว คนทำอาหาร ลองศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เยอะ ๆ นะครับก่อนตัดสินใจเรียนตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขอให้โชคดีครับ

เขียน วันที่ 26/12/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

อาชีพพ่อครัว

อาชีพพ่อครัว

รายละเอียดของอาชีพ

พ่อครัว คนทำอาหาร คนปรุงอาหาร เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งอาชีพคนปรุงอาหาร ปัจจุบันมีหลายแผนก หลายรูปแบบแนวการปรุงอาหาร เช่น อาหารไทย อาหารจีน อาหารเวียดนาม อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่งเศส อาหารอิตาเลี่ยน อาหารเกาหลี และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนับวันอาชีพนี้จะมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ปรุงอาหาร

2. จัดซื้อวัตถุดิบ

3. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

4. สร้างสรรค์อาหารสูตรใหม่ ๆ

5. จัดตารางรายการอาหารแต่ละวัน

6. เตรียมเครื่องปรุงต่าง ๆ

7. รักษาความสะอาดภายในครัว

8. ถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน

9. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีใจรักงานอาหาร

2. มีความอดทนสูง

3. มีความพยายาม

4. มีประสาทสัมผัสในการลิ้มรสดี

5. มีความคิดสร้างสรรค์

6. ชอบงานประดิดประดอยตกแต่ง

7. รักความสะอาด

8. มีความซื้อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

9. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พ่อครัวร้านอาหารทั่วไป

2. ผู้ช่วยพ่อครัว

3. ภัตตาคาร

4. พ่อครัวโรงแรม

5. พ่อครัวโรงเรียน

6. พ่อครัวโรงพยาบาล

7. เจ้าของกิจการร้านอาหาร

8. ผู้ผลิตด้านอาหารต่าง ๆ

9. ครูอาจารย์สอนทำอาหาร

10. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2. ห้องสมุด

3. ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. วิทยาลัยสารพัดช่าง

6. โรงเรียนการอาหารต่าง ๆ

7. สถาบันการอาหาร

8. อื่นๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพพ่อครัวในยุคปัจจุบันเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะพ่อครัวอาหารไทย เนื่องจากคนในสังคมโลกส่วนใหญ่เริ่มใส่ใจสุขภาพด้านอาหารมากขึ้น อาหารไทยจึงได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเครื่องปรุงจำพวกสมุนไพรอยู่มาก เหมาะสำหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพ และอีกทั้งอาหารไทยยังสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อาชีพพ่อครัวจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปิดหลักสูตรการอาหารมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำอาหารหลากหลายรูปแบบ อาหารคาว หวาน อาหารต่างชาติ เป็นต้น

ใครสนใจอยากเป็นพ่อครัว คนทำอาหาร ลองศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เยอะ ๆ นะครับก่อนตัดสินใจเรียนตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขอให้โชคดีครับ

เขียน วันที่ 26/12/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า

อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า หรือดีไซเนอร์ คืออาชีพที่นำงานเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น สร้างแบบแพทเทิร์น ตัดเย็บเสื้อผ้า สร้างสรรค์รูปแบบเสื้อผ้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการแต่งกายตามยุคตามสมัย

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ออกแบบรูปทรงเสื้อผ้า

2. คัดเลือกวัตถุดิบ

3. ออกแบบลวดลายเสื้อผ้า

4. ออกแบบการตัดเย็บ

5. สร้างแบบเสื้อผ้า สร้างแพทเทิร์น

6. เขียนแบบเสื้อผ้า

7. ควบคุมการผลิตชุดเสื้อผ้า

8. สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ

9. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีใจรักงานประดิดประดอยเสื้อผ้า

2. มีความอดทนสูง

3. มีความพยายาม

4. มีความสามารถด้านสีและรูปทรง

5. มีความคิดสร้างสรรค์

6. รักความสะอาด

7. ชอบงานศิลปะ ชอบความสวยงาม

8. มีความซื้อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

9. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักออกแบบเสื้อผ้า ดีไซเนอร์

2. คนจัดเสื้อผ้าให้คนดัง

3. เจ้าของห้องเสื้อ

4. เจ้าของกิจการเครื่องแต่งกายเสื้อผ้า

5. ครูสอนออกแบบเสื้อผ้า

6. เจ้าของสถาบันการออกแบบแฟชั่น

7. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย

2. ห้องสมุด

3. ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. วิทยาลัยสารพัดช่าง

6. วิทยาลัยการอาชีพ

7. สถาบันแฟชั่น

8. ห้องเสื้อชั้นนำ

9. อื่นๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลอีกอาชีพ เนื่องจากผู้คนในยุคปัจจุบันชอบการแต่งตัว โดยเฉพาะทั้งผู้ชายและผู้หญิงในยุคนี้ชอบการแต่งตัวมากขึ้น คนที่ประกอบอาชีพนี้ที่มีฝีมือระดับแนวหน้าสามารถขายชุดเสื้อผ้าต้นแบบได้ในราคาหลักแสนถึงหลักล้านก็มี และอีกทั้งยังสามารถพัฒนาอาชีพสู่การเป็นเจ้าของห้องเสื้อและเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าได้ นับว่าน่าจับตามองอีกอาชีพ

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนออกแบบเสื้อผ้าลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาการออกแบบแฟชั่น หรืออุสาหกรรมสิ่งทอดูนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนครับ

เขียน วันที่ 26/12/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์

อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง นักสร้างสรรค์ออกแบบเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน สำหรับอำนวยความสะดวกในการชีวิตให้ง่ายขึ้น

เช่น ออกแบบเครื่องนอน ออกแบบโต๊ะ เก้าอี้ กล่อง โคมไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ออกแบบสร้างสรรค์รูปทรงเครื่องใช้

2. ออกแบบการใช้ประโยชน์

3. ออกแบบลวดลาย

4. ออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

5. กำหนดวัสดุในการใช้

6. วางแนวคิดการสร้างสรรค์

7. คาบคุมการผลิตผลงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

8. สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ

9. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีใจรักงานประดิดประดอย

2. มีความอดทนสูง

3. มีความพยายาม

4. มีความสามารถด้านสีและรูปทรง

5. มีความคิดสร้างสรรค์

6. รักความสะอาด

7. ชอบงานศิลปะ ชอบความสวยงาม

8. มีความซื้อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

9. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์

2. ผู้ประกอบการด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

3. ครู อาจารย์สอนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

4. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. ห้องสมุด

3. ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. อื่นๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์บวกกับการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อเพิ่มมูลราคาให้สมเหตุสมผลมากขึ้น และสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่นักออกแบบได้สร้างขึ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดสอนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อส่งเสริมอุสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ในประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

เขียน วันที่ 26/12/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู