วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

108 วิธีสร้างอาชีพ ตอนที่ 2 เขียนเล่นให้เป็นเงิน

108  วิธีสร้างอาชีพ  ตอนที่ 2  เขียนเล่นให้เป็นเงิน (สร้างรายได้จากการเขียนบทความ)

การเขียนบทความแต่ละประเภท  เช่น
บทความบันเทิง
บทความท่องเที่ยว
บทความวิชาการ
บทความสุขภาพ
บทความสินค้า
บทความเทคโนโลยี
บทความเกร็ดความรู้
บทความอาหาร
บทความอาชีพ
และอื่น ๆ
มีความยากง่ายต่างกันไป  สำหรับผู้สนใจการเขียนบทความ ลองฝึกเขียนจากเรื่องที่ตนเองชอบตนเองถนัดก่อน  จะทำให้เรารู้สึกสนุกกับการเขียน
ตัวอย่าง เช่น
เขียนบทความเรื่องการอาหาร  คนที่ชื่นชอบการทำอาหารจะสามารถอธิบายขั้นตอนการทำได้ดี เพียงแค่หลับตาเราก็จะสามารถนึกแล้วเขียนขั้นตอนออกมาเป็นข้อ ๆ ซึ่งเป็นการเขียนจากประสบการณ์ ไม่ได้อาศัยจินตนาการ  .... เขียนในเรื่องที่เรารู้ง่ายที่สุด

สำหรัลคนที่ถนัดด้านเทคโนโลยี  ก็เขียนในเรื่องที่เรารู้ ขายในสิ่งที่เรารู้  อ่านเพิ่มเติมความรู้แล้วเขียนในสิ่งที่เราอ่านเป็นภาษาของตนเอง  เราก็ได้เงินแบบเล่น ๆ  สนุกกับสิ่งที่ทำ

การเขียนนั้นไม่อยากหากฝึกฝนบ่อย ๆ เราจะคล่องในการเขียน และเพลินกับการเขียนอย่างมาก  เหมือนกับมีดยิ่งลับยิ่งคม
บางคนอ่านบทความเรื่องนั้น ๆ แล้วนำมาเขียนใหม่ในภาษาของตนเองแบบนี้ก็พอทำได้

การเขียนยังมีเทคนิคอีกหลายแบบ เดี๋ยวครั้งต่อไปจะนำเสนอเทคนิคการเขียนไว้ในแนะแนวการศึกษาให้

 เมื่อลองฝึกเขียนจนคล่องคนเขียนได้ดีพอสมควรแล้ว  เราจะต้องรู้วิธีขาย
เขียนแล้วไม่ขาย  ก็ไม่ได้เงิน เราจะเขียนเพื่อขาย เราจึงต้องรู้ที่ขายว่าจะขายให้ใคร
ก่อนอื่นลองดูสิว่าเว็บไหนเขาซื้อบทความกันบ้าง
วิธีง่าย ๆ ค้นหาจาก Google พิมพ์  คำว่า  ซื้อขายบทความ,  ซื้อบทความ,  ขายบทความ  เมื่อข้อมูลปรากฏก็ลองคลิกเข้าไปอ่านจากหลาย ๆ แหล่ง  แล้วดูว่าเขาซื้อบทความประเภทที่เราเขียนหรือไม่  เขาซื้อกันราคาเท่าไหร่  ใครซื้อแพงที่สุดก็ขายคนนั้นไป   เราได้เงิน เขาได้บทความไปสร้างเงิน

แต่สำหรับหัวข้อ 108  สร้างอาชีพ  ข้อแนะนำว่าเมื่อเราถึงจุดที่เขียนได้ดี เขียนได้คล่องแล้ว ลองสร้างสรรค์บทความเพื่อขายเอง คือ  ทำ blog  หรือเว็บเป็นของตนเองแล้วเขียนลงพื้นที่ของเราขายให้กับผู้เข้าชม ผ่านการโฆษณาภายในเว็บก็เป็นอีกวิธีที่เราจะสร้างเงินให้งอกตลอดเวลา

ลองนำแนวทางไปใช้สร้างสรรค์อาชีพเขียนบทความดู  วันหนึ่งท่านอาจเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้จากการเขียน

เริ่มต้นทำ...และทำ..ต่อไป  
ทุกอย่างสำเร็จด้วยการลงมือ

ผู้เรียบเรียงบทความ
 ทีมงานนิวแนว

วันที่โพส
26/01/2557


108 วิธีสร้างอาชีพ ตอนที่ 1 เขียนเล่นให้เป็นเงิน

108  วิธีสร้างอาชีพ  ตอนที่ 1  เขียนเล่นให้เป็นเงิน (สร้างรายได้จากการเขียนบทความ)

ปัจจุบันการเขียนเป็นเรื่องที่สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน
เกิดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ๆ  ที่มีต้นทุนทางการผลิตไม่สูง
ใช้สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเม็ดเงิน
โดยเฉพาะในยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้ง่าย  และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
คนส่วนใหญ่ในสังคมใช้ชีวิตแบบรีบเร่ง  หาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เป็นหลัก
ข้อมูลอินเตอร์เข้าถึงได้รวดเร็วและสะดวกกว่าการเปิดหนังสืออ่านหลายเท่า
บทความทางอินเตอร์เน็ตจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทุกเว็บไซต์มีการแข่งขันกันด้านเนื้อหาที่แตกต่างหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหามากที่สุด
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมักจะหาข้อมูลแตกต่างกันไป
การเขียนบทความจึงมีความหลากหลาย แยกย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ  เช่น
บทความบันเทิง
บทความท่องเที่ยว
บทความวิชาการ
บทความสุขภาพ
บทความสินค้า
บทความเทคโนโลยี
บทความเกร็ดความรู้
บทความอาหาร
บทความอาชีพ
และอื่น ๆ
ซึ่งแต่ละบทความต่าง ๆ นี้เองมีผู้รับซื้อบทความเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของแต่ละเว็บ
ราคาซื้อขายกันก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อ  เริ่มตั้งแต่คำสุดราคาตั้งแต่  5 บาท  จนถึงหลักหลายร้อยบาท ต่อบทความ
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความอีกที
เป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้ผู้สนใจเขียนเรื่องตามความสนใจมีรายได้จากงานเขียนที่ตนเองถนัด

สำหรับปริมาณของบทความแต่ละแห่งจะมีกำหนดหมดไว้ตามจำนวนคำ  หรือ 1 หน้า A4  แล้วแต่จะตกลงกันแล้วแต่ความสั้น  ยาวของบทความ


ผู้เรียบเรียงบทความ
 ทีมงานนิวแนว

วันที่โพส
26/01/2557


108 วิธีสร้างอาชีพ

108  วิธีสร้างอาชีพ

หมวดแนะแนวชีวิต
เป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งของการแนะแนวออนไลน์ที่มีการพัฒนารูปแบบของเนื้อหาให้สอดคล้องกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน สามารถดำเนินชีวิตอย่างเท่าทัน  โดยทีมงานได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของวิถีชีวิต  การพัฒนาตนเอง  การส่งเสริม และสนับสนุนแนวคิดการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพี่ ๆ น้อง ๆ ชุมชนนิวแนว  และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ไปกับเรา
ด้วยเหตุนี้ทีมงานจึงได้เขียนบทความพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนววิธีการสร้างอาชีพด้วยตัวเอง  เพื่อให้ผู้สนใจเป็นนายตนเองและเจ้าของกิจการเล็ก ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  เกิดรายได้ให้กับตนเองโดยยืดหลักการดำเนินกิจการตามแนวทางความพอเพียง  พอประมาณ  ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบมือใหม่อย่างมีสติ 


ผู้สนใจสามารถแวะเวียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในส่วนของหัวข้อบทความที่ขึ้นต้นว่า
“108  วิธีสร้างอาชีพ” 
หากต้องการเข้าไปอ่านข้อมูลตามหัวข้อทั้งหมด  เข้าไปที่เมนูหน้าเว็บ “เมนู พัฒนาอาชีพ”  หัวข้อ “อาชีพ”
โดยจะมีการแบ่งเป็นตอน ๆ 
สามารถเลือกอ่านเนื้อหาตามความสนใจ 
หากผู้ที่สนใจท่านใดลองนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ ได้ที่ ชุมชนนิวแนวได้เลยนะครับ

ผู้เรียบเรียงบทความ
 ทีมงานนิวแนว

วันที่โพส
26/01/2557


วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

เรียนสายอาชีพ ตอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น  โดยเฉพาะคนไทยเข้าถึงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นทุกวัน  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ที่จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถเติบโตได้หลากหลายแนวทาง แล้วแต่แนวคิดและความสามารถ  ความถนัด  ความชอบของแต่ละคนที่จะสรรหาช่องทางการสร้างอาชีพและสร้างรายได้  เช่น  การขายของผ่านอินเตอร์เน็ต  การเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมสคริปต์ขาย  การสร้างหน้าเพจขาย  และอื่น ๆ อีกมากมายมหาศาลในวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียุคใหม่   การเรียนสาขาคอมพิวเตอร์จึงมีโอกาสทำงาน สร้างรายได้ หรือเป็นเจ้าของกิจการได้ง่าย

รายละเอียดของสาขาวิชา
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ  สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน   การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น * ภาษา C   * ภาษา  HTML  * ภาษา SML  * ภาษา  Java  * ภาษา  JavaScript  * ภาษา PHP  * ภาษา Basic  และอื่น ๆ 
ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่อง ธุรกิจ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ  การบริหารธุรกิจ  การจัดการ   บัญชี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จึงให้ความสำคัญทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจไปพร้อมกัน  เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามที่กำหนด  สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอมพิวเตอร์สำหรับเลี้ยงชีพ และเจริญเติบโตในโลกของอาชีพได้อย่างมั่นคง

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2.  เป็นผู้ชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติและทฤษฎี
3.  เป็นผู้สนใจงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
4.  เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ
5.  เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน
6.   ชื่นชอบเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์
7.  มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
8.  มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
9.  กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
10.  ชื่นชอบการศึกษาค้นคว้าและทดลอง
11. มีความพยายามในการเรียนรู้และแก้ปัญหา
12.  อื่นๆ

แนวทางการศึกษาในระดับสูง
1.  ปริญญาตรี/  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และสายอื่น ๆ  ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
2.  โปรแกรมเมอร์
3.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4.  เจ้าหน้าที่ควบคุม
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล
6.  อีคอมเมริซ์
7.  เจ้าหน้าที่วางระบบคอมพิวเตอร์
8.  เว็บมาสเตอร์
9.  อื่น ๆ


แนวทางการประกอบอาชีพ
1.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2.  พนักงานรัฐและเอกชน
3.  เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4.  เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์
5.  เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์
6.  เจ้าของกิจการออนไลน์
7.  ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
8.  เจ้าของเว็บไซต์
9.  โปรแกรมเมอร์
10.  เว็บมาสเตอร์
11.  อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.  วิทยาลัยเทคนิค
2.  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
3.  วิทยาลัยสารพัดช่าง
4.  มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ
5.  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
6.  ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ
7.  วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน
8.  ห้องสมุด
9.  อินเตอร์เน็ต
10.  เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com
11.  อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์
สำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เป็นสาขาที่งานรองรับในยุคปัจจุบันมากที่สุด และอนาคตยังมีความต้องการอยู่มาก   เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ได้เข้าสู่การแข่งขันบนอินเตอร์เน็ตแถบทุกชนิด ขายทุกอย่างที่ขายได้ทั้งสัตว์เลี้ยง  สิ่งของเครื่องใช้  อาหาร เครื่องดื่ม  ยารักษาโรค  ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ การค้าขายบนโลกออนไลน์จึงทำให้ธุรกิจออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการ สามารถเปรียบเทียบราคาได้สะดวก เลือกสิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการ อีกทั้งธุรกิจเว็บไซต์ยังมีหลากหลายแขนง  เช่น สินค้าที่จับต้องไม่ได้สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นเงินได้ ได้แก่  เว็บความรู้ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากค่าโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ภายในเว็บ ผลิตภัณฑ์ของเว็บประเภทความรู้ คือ  บทความ  สาระความรู้ต่าง ๆ  จึงนับว่าการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถแตกสายงานได้หลายประเภททั้งงานเป็นพนักงาน  ลูกจ้าง  สู่การเป็นผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ฉะนั้นน้อง ๆ ที่สนใจ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

เขียน  วันที่ 22/01/2557

ผู้เขียน  พยัคฆ์กูรู

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

ธรรมชาติของมนุษย์กินพืชหรือกินเนื้อ

สาระน่ารู้ : ธรรมชาติของมนุษย์กินพืชหรือกินเนื้อ

อีกประเด็นร้อนที่ทุกครั้งมีโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้  หลายคนในโลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างเมามัน
กลุ่มคนที่กินเจ    กินมังสวิรัติ   การแพทย์ทางเลือก และผู้ที่ปฏิบัติธรรมถือศีล ให้ความคิดเห็นและนำเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์กินพืช
จนมีการโพสข้อความ
มนุษย์เป็นสัตว์กินพืชนะ สังเกตจากโครงสร้างฟัน   กินเนื้อมาก ๆ มะเร็งถามหา
เดือดถึงคนที่เห็นต่างหลายท่าน  นำข้อมูลมาถกและอธิบายกันยาวยืดหลายหน้าเพจ

โดยผลการนำเสนอข้อมูลฟันของมนุษย์ก็ไม่เข้าพวกกับสัตว์กินเนื้อ  เช่น  เสือ  สุนัข  ซึ่งเป็นสัตว์นักล่า
และเมื่อเทียบฟันกับสัตว์กินพืช  อย่างเช่น   วัว  ควาย  ม้า ซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง ฟันของมนุษย์ก็ไม่เข้าพวก
แต่เมื่อไปเทียบกับฟันของ  หมู    หมี   ฟันของมนุษย์กับมีความคล้ายมากกว่า
ซึ่งหมู  หมี  เป็นสัตว์ที่กินทุกอย่าง  ทั้งพืชและสัตว์

เมื่อผลสรุปมีมุมมองแตกต่างกันออกไปจึงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่ม
สำหรับคนทั่วไปอย่างเราก็ลองพิจารณาตามเหตุผล
กินอาหารที่ประโยชน์ และดีต่อสุขภาพ  กินเพื่ออยู่ ดำเนินตามแนวทางสายกลางไม่ตึงเกินหรือหย่อนเกิน
เท่านี้ก็ทำให้เราอยู่ในโลกได้อย่างสมดุลตามธรรมชาติ
 

เรียนรู้เพื่อรู้  อยู่เพื่อเข้าใจชีวิต
แนะแนวชีวิต ด้วยการรู้จักคิด  วิเคราะห์ แยกแยะให้เป็นผู้เรียบเรียงบทความ
 ทีมงานนิวแนว

วันที่โพส

17/01/2557

5 อาชีพต้องห้าม

5 อาชีพต้องห้าม  ที่ควรรู้

๕  อาชีพนั้น  คือ
๑. การค้าขายอาวุธ
๒. การค้ามนุษย์
๓. การค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า
๔. การค้าขายของมึนเมา
๕. การค้าขายยาพิษ

และบางคนได้อธิบายรวมถึงค้าขายสัตว์มีชีวิต  สัตว์เลี้ยงสวยงาม
ซึ่งมีคนเขียนบทความหลายคนได้อธิบายผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์ และเว็บบอร์ดหลาย ๆ เว็บ  ถกกันอย่างหนักเกี่ยวกับ  5  อาชีพนี้  โดยเฉพาะอาชีพค้าขายสิ่งมีชีวิต   ค้าขายเนื้อสัตว์
บางคนเห็นด้วย  บางคนไม่เห็นด้วย
ทำให้มีการถกเถียงอย่าดุเดือด  ถึงกับมีคนต่อด้านความเชื่อทางศาสนาก็มี
ด้วยเหตุนี้เองตามหลักของศาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งสามารถตีความได้หลายแง่มุม
ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรงดเว้น  ถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยง

ปรากฎหลักฐานใน
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓   หน้าที่  ๓๗๖

๗. วณิชชสูตร

ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ
[๑๗๗]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   การค้าขาย  ๕  ประการนี้    อันอุบาสกไม่พึงกระทำ  ๕  ประการเป็นไฉน คือ การค้าขายศัสตรา  ๑  การค้าขายสัตว์  ๑   การค้าขายเนื้อสัตว์  ๑      การค้าขายน้ำเมา ๑    การค้าขายยาพิษ   ๑  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   การค้าขาย  ๕  ประการนี้แล   อันอุบาสกไม่พึงกระทำ.  


จากหัวข้อ ๕  อาชีพต้องห้ามนี้เอง
มีความเกี่ยวข้องไปถึงมนุษย์เป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อให้ถกกันต่อในโลกออนไลน์
นับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ  สามารถถกกันได้จนถึงทุกวันนี้ แล้วแต่มุมมองความคิด

เรียนรู้เพื่อรู้  อยู่เพื่อเข้าใจชีวิต
แนะแนวชีวิต ด้วยการรู้จักคิด  วิเคราะห์ แยกแยะให้เป็นผู้เรียบเรียงบทความ
 ทีมงานนิวแนว

วันที่โพส
16/01/2557