วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อาชีพรับจ้างทั่วไป

อาชีพรับจ้างทั่วไป

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพรับจ้างทั่วไป คือ อาชีพที่มีเนื้อหากว้างมาก แต่สรุปได้ดังนี้ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น รับจ้างทำความสะอาด รับจ้างขับรถ รับจ้างตัดหญ้า รับจ้างอื่น ๆ ตามแต่ภาระงาน เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานทั่วๆ ไป

2. อื่น ๆ ตามภาระงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความซื่อสัตย์

2. มีความขยันหมั่นเพียร

3. มีความพยายาม

4. มีความอดทน

5. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ลูกจ้างทั่วไป

2. พนักงานทั่วไป

3. พนักงานส่งเอกสาร

4. พนักงานส่งสินค้า

5. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. หนังสือ

3. ศูนย์พัฒนาอาชีพ

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. เว็บไซต์ต่าง ๆ

6. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพที่มีขอบข่ายงานกว้าง แต่ลักษณะงานระดับพื้นฐาน

เรียนรู้ เพื่ออยู่รอด ทุกอาชีพย่อมมีทางก้าวหน้าในแบบของตน

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

07/02/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น