วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ : การแนะแนวออนไลน์

ประชาสัมพันธ์   การแนะแนวออนไลน์


ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7  ของการแนะแนวออนไลน์  เว็บไซต์เล็ก ๆ  ที่สร้างด้วยอุดมการณ์การส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์  ขอขอบพระคุณทุก ๆท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้น  ในเดือนสุดท้ายของปีนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนพิเศษอีกเดือนที่เราชาวไทยต่าง ปิติยินดีกับวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้เขียนหวังใจว่าเดือนธันวาคมนี้และปีหน้าจะพยายามเรียบเรียงเนื้อหาเรื่องการแนะแนวและการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ  ตามรอยคำสอนของพ่อหลวงเกี่ยวกับหน้าที่ครู ความตอนหนึ่ง...
"ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้าๆ แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงใยในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆบั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้นจะไม่มีอะไรดีเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่ เคารพบูชาอีกต่อไป"

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส
ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2521

ผู้เขียนจะพยายามเรียบเรียงบทความดี ๆ  เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมเพื่อประโยชน์ต่อเยาวชนและผู้สนใจ ในกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง

หวังว่าบทความต่างๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติต่อไป
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการแนะแนวออนไลน์กันนะครับ
พยัคฆ์กูรู


4/12/2557

นิทรรศการเดือนแห่งวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

นิทรรศการเดือนวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี  2557สำหรับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  พ่อหลวงของแผ่นดิน
นิวแนวดอทเน็ต  เว็บแนะแนวออนไลน์   สร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อเยาวชนและผู้สนใจ
ในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่สำคัญมากมีวันสำคัญของไทยที่ชาวไทยทุกคนรัก  คือ  วันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5  ธันวาคม
เราจึงได้จัดกิจกรรมดี ๆ  เพื่อให้น้อง ๆ  ได้เข้ามาเรียนรู้ในเว็บเพจหน้าเฟซบุ๊คที่สร้างขึ้น  คือ  เดือนแห่งวันพ่อ  นำเสนอภาพถ่าย  กิจกรรม และคำพ่อสอน เพื่อกระตุ้นเยาวชนของชาติให้ร่วมกันระลึกถึงคำสอนของพ่อของแผ่นดินที่มีต่อประชาชนชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  น้อง ๆ และท่านผู้สนใจสามารถแวะเวียนไปเยี่ยมชมกันได้ที่  เพจชุมชนนิวแนว
มาร่วมกันระลึกคำสอนของพ่อ เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกันนะครับ 


ผู้โพส
ทีมงานนิวแนว

วันที่โพส

4  ธันวาคม  2557

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยูนิเซฟร่วมรณรงค์ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก"

ยูนิเซฟร่วมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก"

เนื่องในวันเด็กสากล และโอกาสครบรอบ 25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นายพิชัย ราชภัณฑารี (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดร.ผุสดี ตามไท (ที่ 5 จากขวา) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และ ม.ร.ว.สุพินดา จักรพันธุ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้แทนเครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 194 ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติในปี 2532 นั่นหมายความว่า รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาและมีพันธะผูกพันว่า จะดำเนินการต่างๆ เพื่อประกันว่าเด็กๆ จะได้รับการดูแลและมีสิทธิตามที่เด็กพึงมี คือ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด  ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับตน

_______________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
รัชนีย์ อุ่นจิตต์ หรือ วรวุฒิ ชูมณี
โทร.02 651 8989 ต่อ 224 หรือ 221

Email: ratchanee@prassociates.net