วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำปี พ.ศ. 2560

เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาทางผู้ดูเว็บไซต์ไม่ได้เข้ามาอัพเดท และดูแลเว็บไซต์  เว็บ blog  ทั้งหมด  ทำให้เว็บ blog  บางส่วนถูกผู้ไม่หวังดีแอบเปลี่ยนเส้นทางการเข้าหน้าเว็บ  ส่งผลให้ผู้สนใจข้อมูลทุกท่านไม่สามารถเข้าอ่านบทความได้  ซึ่ง  ณ วันที่  31  ตุลาคม  2560  กระผมได้เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขการเข้าหน้าเว็บให้เป็นปกติแล้ว  โดยผู้สนใจสามารถเข้าเว็บผ่านการพิมพ์ https:  ทุกครั้งก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ


นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางกระผมจะพยายามเพิ่มข้อมูลบ่อยขึ้น  เพื่อประโยชน์สำหรับผู้สนใจทุกท่าน

ขอขอบคุณนักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจการแนะแนวออนไลน์ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น