วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

อาชีพสจ๊วต

อาชีพสจ๊วต

อาชีพสจ๊วต หรืออาชีพหนุ่มหล่อบนสายการบิน

สจ๊วตอาชีพในฝันของหลาย ๆ คน เนื่องจากอาชีพให้บริการบนสายการบิน

ถือว่าเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาทางสังคม ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีบุคลิกดี

หุ่นดี และมีความเฉลียวฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

ให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารบนสายการบินนั้น ๆ

ให้บริการความรู้ เรื่องราวความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น กรณีฉุกเฉินควรปฏิบัติตัวอย่างไร เป็นต้น

ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีบุคลิกภาพดี

2. รักในอาชีพบริการ

3. มีความสุภาพเรียบร้อย

4. ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสม

5. รักความสะอาด

6. ชอบการแต่งตัวเป็นระเบียบ

7. มีความอดทน

8. มีความสามารถในการสื่อสารหลายภาษา

9. มีความสามารถด้านร่างกายพอสมควร

10. มีสติปัญญาดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

11. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

ผู้ให้บริการบนสายการบิน หรือสจ๊วต

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. หนังสือ

2. เว็บไซต์

3. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพสจ๊วต อาชีพของหนุ่มหล่อบุคลิกดี หน้าตาดี ให้บริการบนสายการบิน เงินเดือนเยอะ

อาชีพนี้จึงเป็นอาชีในฝันของหลาย ๆ คน

ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น