วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

เรียนสายอาชีพ ตอนช่างยนต์

เรียนสายอาชีพ ตอนช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์

เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมระดับต้น ๆ ของสายอาชีพ เนื่องจากมีโอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาสูง ทุก ๆ วันนี้ แต่ละครอบครัวมีรถอย่างต่ำบ้านละ 1 คันขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วมีมากกว่า 1 คัน ซึ่งการใช้รถจะมีระยะเวลาบำรุงรักษาทุก ๆ รอบ เช่น 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือตามสภาพรถ โอกาสในความเจริญก้าวหน้าของช่างยนต์จึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก และสามารถประกอบส่วนตัวได้

รายละเอียดของสาขาวิชา

ช่างยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตร และอื่น ๆ

สาขาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์ และการทดลองสิ่งใหม่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างยนต์ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

การเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กัน

และมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2. เป็นผู้ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติ

3. เป็นผู้สนใจงานช่างยนต์ และสนใจเครื่องยนต์ต่าง ๆ

4. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ

5. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน

6. ชื่นชอบเทคโนโลยี

7. มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

8. มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

9. อื่นๆ

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

1. ปวช. สาขาช่างยนต์

2. ปวส. สาขาช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์

3. ปริญญาตรี/ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ / กลเกษตร / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน

4. ปริญญาโท

5. ปริญญาเอก

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์

2. เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถหรือเครื่องยนต์

3. เคาะพ่นสี

4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันต่าง ๆ

5. เช็คระบบวงจรรถ

6. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

7. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องยนต์

8. อื่น ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ช่างยนต์

2. พนักงานทั่วไป

3. พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของภาครัฐและเอกชน

4. พนักงานขนส่งสินค้า

5. นายช่างศูนย์บริการ

6. เจ้าของกิจการคาร์แคร์

7. เจ้าของกิจการอู่รถ

8. เจ้าของกิจการเต้นท์รถ

9. เจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถ

10. อื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. วิทยาลัยเทคนิค

2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง

4. มหาวิทยาลัยราชมงคลต่าง ๆ

5. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียนต่าง ๆ

6. วิทยาลัยสายอาชีพเอกชน

7. ห้องสมุด

8. อินเตอร์เน็ต

9. เว็บ newnaew.net และnaenaew.blogspot.com

10. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์

สำหรับการเลือกเรียนสายอาชีพสาขาช่างยนต์ ถือว่าเป็นอีกทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพราะทุกวันนี้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกวัน อัตราการใช้บริการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ย่อมสูงตามไปด้วย ผู้จบสาขาช่างยนต์จึงมีโอกาสสร้างรายได้จากการขยายตัวและการใช้รถส่วนบุคคลทั่วไปได้ และมีโอกาสประกอบกิจการได้สูง

การเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ตามควรเลือกตามความสนใจของผู้สมัครเรียน ไม่ควรเลือกตามเพื่อน หรือเลือกตามกระแส

ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาก ๆ แล้วจึงตัดสินใจเรียนนะครับ

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ22 มีนาคม 2555 01:39

  http://www.payaptechno.ac.th/payaps/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=285&lang=th
  ฝากด้วยนะคะเผื่อเป็นตัวช่วยให้ใครหลายๆคนที่กำลังหาที่เรียนอยู่

  ตอบลบ
 2. ถ้าไม่เก่งอังกฤษจะเป็นได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 3. อยากรู้ว่าอาชีพช่างยนต์สามารถนำความรู้ไปใช้ในท้องถิ่นในเรื่องใดบาง

  ตอบลบ
 4. อยากรู้ว่าอาชีพช่างยนต์สามารถนำความรู้ไปใช้ในท้องถิ่นในเรื่องใดบาง

  ตอบลบ
 5. ผู้หญิงเรียนได้ไหมค้ะ จบมาจะได้เป็นอะไรค้ะ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เราก้หญิงค่ะ อยากเรียนเหมือนกัน

   ลบ