วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อาชีพเภสัชกร

อาชีพเภสัชกร

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพเภสัชกร อาชีพในฝันของพี่ๆ น้อง ๆ หลายคน เป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตยา การควบคุมการจ่ายยา การให้คำปรึกษาด้านยา และการทดลองผลิตยาจากสารเคมี สารสกัดจากสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อนำมาปรุงเป็นยารักษาผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ซึ่งเภสัชกรสามารจำแนกได้หลายสาขา เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สำอาง สาขาบริบาลเภสัช สาขาเภสัชกรรม ฯลฯ

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

ผลิตยา หรือผลิตภัณฑ์อาหาร และยา

การจ่ายยา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ

2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

3. มีสติปัญญาดี

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

5. เป็นผู้เสียสละ

6. รักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

7. มีความมั่นใจในตนเอง

8. ชอบการให้บริการ

9. ไม่รังเกลียดคนป่วย

10. ชื่นชอบงานทดลอง งานวิจัย

11. อดทนต่อสภาพแรงกดดันได้ดี

12. มีความซื่อสัตย์

13. อื่นๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. เภสัชกรตามโรงพยาบาล

2. เภสัชกรร้านขายยาทั่วไป

3. เจ้าของกิจการร้านขายยา

4. อาจารย์มหาวิทยาลัย

5. เจ้าของกิจกรรมด้านการผลิตยา

6. เภสัชกรตามโรงงานผลิตยา

7. ดีเทลยาหรือตัวแทนผู้ขายยา

8. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2. ห้องสมุด

3. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4. หนังสืออาชีพต่าง ๆ

5. เว็บไซต์

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพเภสัชกร เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพนี้ สามารถเปิดร้านขายยาได้ และให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาต่าง ๆ ให้ถูกวิธี หรืออาจเปิดกิจการผลิตเครื่องสำอาง ผลิตยา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้ เป็นอาชีพที่ยังมีความต้องการอยู่ตลอด น่าสนใจ น้อง ๆ ที่สนใจอาชีพเภสัชลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดูนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น