วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อาชีพนักจิตวิทยา

อาชีพนักจิตวิทยา

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักจิตวิทยา คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ตรวจวินิจฉัยปัญหาทางจิต ความผิดปกติทางด้านสภาพจิตใจ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก และส่งเสริมป้องกันปัญหาทางจิต ความเครียดของผู้คนในสังคม เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ความเครียด

2. วินิจฉัยปัญหาทางจิต

3. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการรักษาผู้ที่สุขภาพจิตไม่ปกติ

4. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ

5. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

3. มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา

4. มีความสามารถด้านเหตุผล

5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

6. รักในบริการ

7. ชื่นชอบการให้คำปรึกษา

8. อื่น ๆ

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักจิตวิทยา

2. นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลรัฐ

3. นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลเอกชน

4. นักจิตวิทยาประจำศาล

5. นักจิตวิทยาของกรมตำรวจ

6. อาจารย์สอนวิชาจิตวิทยา

7. นักจิตวิทยาประจำศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

8. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นักจิตวิทยา อาชีพในฝันของน้อง ๆ หลายคน เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการอยู่ตลอด เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม แรงกดดันจากหลายๆ อย่างทำให้ผู้คนเกิดปัญหาความเครียดมากขึ้น อาชีพนักจิตวิทยาจึงเป็นอาชีพที่ค่อยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ปัญหาด้านความเครียด และปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ดี น้อง ๆ ผู้สนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้นะครับ

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

วันเขียน

6/02/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น