วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อาชีพช่างยนต์

อาชีพช่างยนต์

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างยนต์ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก เช่น ระบบการทำงานเครื่องยนต์ การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

2. งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์

3. การตรวจเช็คเครื่องยนต์

4. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีร่างกายแข็งแรง

2. มีความระเอียดรอบครอบ

3. มีความอดทน

4. มีความสามารถทางด้านการคำนวณ

5. มีความซื่อสัตย์

6. อื่นๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ช่างยนต์ประจำหน่วยงานของรัฐ

2. ช่างยนต์ปะจำหน่วยงานของเอกชน

3. ช่างยนต์ประจำศูนย์

4. เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงรถยนต์

5. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. วิทยาลัยเทคนิค

3. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4. เว็บไซต์ต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างยนต์เป็นอาชีพที่มีความต้องการ เนื่องจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการด้านการซ่อมบำรุง การเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์บางส่วนจำเป็นต้องให้ช่างผู้ชำนาญการช่วยเปลี่ยน และบำรุงรักษา ฉะนั้นผู้สนใจอาชีพช่างยนต์ลองหาข้อมูลจากวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาช่างยนต์ดูนะครับ

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

07/02/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น