วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อาชีพนักเคมี

อาชีพนักเคมี

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักเคมี เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากสังคมโลกยังต้องการการคิดค้นใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่อตอบสนองต่อความต้องการหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านเทคโนโลยี ด้านการทดลองค้นคว้า ซึ่งอาชีพนักเคมีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับโลกอยู่เสมอ

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบของสารเคมี

2. ศึกษาสมบัติของสารเคมีต่าง ๆ

3. ศึกษาการทำปฏิกิริยาของสารเคมีต่าง ๆ

4. การทดลองค้นคว้าสารเคมีตัวใหม่ ๆ

5. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความสามารถทางด้านเคมี

2. มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

3. ชื่นชอบการทดลองค้นคว้า

4. มีความมั่นใจในตนเองสูง

5. มุ่งหมั่นในการทำงานสูง

6. อื่น ๆ

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี

2. อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์

3. นักวิจัยทางด้านเคมี

4. นักเคมีตามสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ เอกชน และบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

5. นักวิจัยและสืบสวนทางวิทยาศาสตร์

6. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักเคมี เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ และยังมีความต้องการอยู่เสมอ น้อง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้ลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลาย ๆ เนื่องจากอาชีพนี้มีขอบข่ายกว้าง และหากหลาย ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ

หรือท่านที่มีความรู้ด้านนี้สามารถติ หรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ได้ครับ ยินดีรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นครับ

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

วันเขียน

6/02/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น