วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สาขาการเรียน

สาขาการเรียน

เมื่อการศึกษาเปิดกว้าง วิชาชีพต่างๆ แตกแขนงมากขึ้น ทำให้รายละเอียดวิชาชีพต่างๆ เริ่มมีสาขาเฉพาะทางมากขึ้น ยกตัวอย่าง วิชาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่พัฒนาไปไกล และจำเป็นต้องสร้างบุคลากรเฉพาะทาง อย่างเช่น นักออกแบบเว็บไซต์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์กราฟิก สื่อใหม่ นักสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อสารสนเทศ และอื่นๆ อีกมายมายในสายนี้

ถ้าอยากรู้ก็ต้องตามมาอ่านนะครับ

ในเมื่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพมีมากขึ้น ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย จึงต้องปรับเปลี่ยนการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนตลาดให้ตรงกับความต้องการ ดังนั้นน้อง ๆ ที่สนใจในเรื่องนี้

ว่าอนาคตอาชีพต่าง ๆ จะไปในทิศทางใด แล้วน้อง ๆ จะเดินทางไหน

ก็....ติดตามกันต่อไปครับ ผมจะเริ่มทยอยให้ข้อมูลให้เป็นระยะ ๆ

ขอบคุณที่ติดตามครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น