วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อาชีพจิตรกร

อาชีพจิตรกร

จิตรกร คือ นักวาดภาพตามจินตนาการและมโนคติ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างผ่านสีสันต่าง ๆ ตามความถนัดและความชื่นชอบของจิตรกร ซึ่งอาจวาดภาพตามจินตนาการ หรือรูปเหมือนของคน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ ใบหญ้า บรรยากาศ วิวทิวทัศน์ต่าง ๆ

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

เขียนภาพ วาดภาพต่าง ๆ ลงบนวัสดุ เช่น ผ้าใบ ผ้า กระดาษ ไม้ หรืออื่น ๆ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ โดยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของจิตรกรผ่านพู่กัน ดินสอ ปากกา ออกมาเป็นรูปร่างให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยลวดลายที่บรรจงสวยงามตามแต่จิตรกรแต่ละท่านจะสร้างสรรค์

โดยสามารถยกตัวย่างได้ดังนี้

1. ภาพประกอบโฆษณา

2. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

3. เขียนภาพเหมือน

4. เขียนภาพประกอบต่าง ๆ

5. ครูอาจารย์สอนศิลปะ

6. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีจินตนาการสร้างสรรค์

2. รักการวาดภาพ

3. รักความเป็นอิสระ

4. มีความคิดเป็นของตนเอง

5. มีความรู้พื้นฐานเรื่องสี การผสมสี และการวาดรูปทรงต่าง ๆ

6. มีเทคนิคการเขียนภาพเป็นเอกลักษณ์ของตน

7. มีอารมณ์สุนทรีย์

8. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักเขียนภาพ

2. อาจารย์สอนศิลปะ

3. นักออกแบบตกแต่ง

4. ศิลปิน

5. อื่น ๆ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. หนังสือเทคนิคต่าง ๆ ด้านศิลปะ

2. ห้องสมุดต่าง ๆ

3. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนศิลปะ

4. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่สอนงานศิลปะ

5. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

งานเขียนหรืองานวาดภาพศิลปะ เป็นงานที่สร้างสรรค์โลกให้มีสุนทรีย์ภาพให้สวยงาม โดยงานเขียนศิลปะจะมีคุณค่ามากน้อยขึ้นอยู่กับจิตรกรผู้สร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดจินตนาการของตนเองได้ดีแค่ไหนและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจตาม งานศิลปะนั้นจึงจะมีคุณค่าในสายตาผู้อื่น

อาชีพจิตรกรเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลจากภาพวาดไม่กี่ภาพอาจเป็นเปลี่ยนแปลงฐานะคุณได้ แต่ที่จริงแล้วเงินไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าของศิลปะเสมอไป ขึ้นอยู่กับจิตรกรท่านนั้นมีความสุขกับงานศิลปะของตนเองก็เกินพอ ส่วนเงินเป็นของแถมเท่านั้นเอง

ผู้ ที่ประสบความสำเร็จในการวาดภาพบนโลกใบนี้มีมากมาย เพียงค้นหาตนเองและแนวทางให้เจอท่านอาจเป็นผู้หนึ่งที่ฝากชื่อไว้ในวงการ ศิลปะก็เป็นได้

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2555 04:51

  55555555555555555555

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2555 05:01

  5555 555♪♪♪

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2556 21:53

  ขอบคุรคราบจากเด็กBTW.

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2556 21:58

  *--*
  -_-
  >_<
  ToT
  -3-


  ตอบลบ
 5. เป็นข้อมูลของจิตรกรที่โอเค เข้าใจง่ายดีนะคะ พูดรายงานหน้าชั้นได้สะดวกค่ะ จำง่าย ��������

  ตอบลบ