วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การเรียนสายสามัญ

การเรียนสายสามัญ

สายสามัญ คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และสาระเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว เป็นต้น

โดยการจัดการศึกษาสายสามัญ แบ่งออกเป็น

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทุกด้าน ตามลำดับขั้นและหลักสูตรของสถานศึกษา และหลักสูตรของกระทวงศึกษากำหนดไว้ ว่าแต่ละระดับควรพัฒนาด้านใดบ้าง และเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในด้านใด

สำหรับสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีการแบ่งชั้นเรียน เป็น

สายวิทย์

สายศิลป์

สำหรับแบ่งผู้เรียน เพื่อนำไปเป็นเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป เนื่องจากในบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าให้สายการศึกษา สายใดเข้าศึกษาได้

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียน เพราะผู้เรียนที่สนใจสาขาวิชานั้น ๆ จะต้องมีความรู้พื้นฐานมาพอสมควรในการศึกษาสาขาวิชานั้น ๆ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ด้วยดี

คุณสมบัติของผู้ศึกษาต่อในสายสามัญ

1. เป็นผู้ผ่านความรู้พื้นฐานตามระดับชั้นกำหนด

2. สนใจเรียนรู้

3. รักการศึกษาค้นคว้า

4. มีระเบียบวินัยในตนเอง

5. เคารพต่อกฎระเบียบ

6. อื่นๆ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสายสามัญ

สถานศึกษาที่เปิดสอนสายสามัญมีทั้งภาครัฐและเอกชน

สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยกตัวอย่างเช่น

โรงเรียนภาครัฐต่าง ๆ

โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ

โรงเรียนนานาชาติ

และโรงเรียนทางเลือก ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของยุคสมัยนี้

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับการศึกษาสายสามัญเป็นหนทางพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นคลังสมองของประเทศ และเป็นแรงงานที่สนับสนุนการผลิตของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามความสามารถ ซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงทิศทางตามกระแสโลกและกระแสการพัฒนาประเทศ ผลสุดท้าย คือ ผู้เรียนได้รับผลจากสิ่งที่ผู้ใหญ่พิจารณากัน

แต่ที่น่าจับตามองคือ การพัฒนาการเรียนรู้จากแนวคิดโรงเรียนทางเลือก เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่สนใจพัฒนาบุตรหลานของตนให้เป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี

21 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2554 02:39

  อยากรู้ชื่อผู้โพสต์ค่ะ!

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2554 02:40

  จำเอาไปทำรายงายราชการกรุณาตอบด้วยน่ะ เผอิญว่าเครียดมากก!

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2554 08:56

  ผู้เขียนใช้นามปากกา newnaew ในการเขียนบทความใน blog แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาที่ท่านสนใจในการนำไปใช้ควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนตัวแล้วคิดว่ายังไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิงรายงานราชการ เพราะมีหนังสือหลายเล่มเขียนละเอียดกว่านี้ หากจะนำไปใช้สามารถอ้างอิงในรูปแบบอ้างอิงแบบเว็บไซต์ได้ ตามสะดวกผู้จัดทำอนุญาต

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2554 09:18

  แบบที่ 1
  ชื่อผู้แต่ง.//“ชื่อเรื่อง.”// [ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา/URL (วันเดือนปีสืบค้น), ปีที่เผยแพร่.
  แบบที่ 2
  ชื่อผู้แต่ง.//“ชื่อหัวเรื่อง,”/ชื่อเต็ม.//วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่.////วันเดือนปีที่สืบค้น.

  ช่วยได้เท่านี้นะครับ...ลองหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ด้วย จะทำให้ท่านได้ข้อมูลที่สมบูรณ์

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2555 21:13

  ผมอยากเป็นตำรวจ อ่ะคับ จะต้องเรียนรัย

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2555 08:26

  ตอบคำถามน้องที่อยากเรียนตำรวจนะครับ
  ลองเข้าไปตามลิ้งค์ด้านล่างมีรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจปี 2555 นี้ครับ และหลักสูตรนักเรียนนายร้อย ลองอ่านดูถ้าไม่เข้าใจก็เข้ามาร่วมเป็นชุมชนนิวแนวกับพี่ก็ได้ หุหุ เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมให้ในเฟสบุ๊ก สมาชิกมีน้อยอยู่..
  http://www.rpca.ac.th/doc/072334.pdf
  http://www.rpca.ac.th/doc/pcadocument_e_8.pdf

  ตอบลบ
 7. ลองเข้าไปอ่านดูแล้วกันนะครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2555 01:48

  สายสามัญกับสายอาชีพเเตกต่างกันยังไงคะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2555 02:05

  อยากได้ระเอียดกว่านี้
  หาได้จากที่ใดค่ะ
  จาก.......fonsai................

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2555 02:09

  มีอะไรอีกไหมที่ลืมบอก
  มีอะไรอีกไหมที่ลืมหลอก
  ช่วยคิดอีกทีซิ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ1 พฤศจิกายน 2555 07:56

  จะพยายามหาข้อมูลมาเพิ่มให้นะครับ..รอสักนิด...เนื่องจากช่วงนี้คนเขียนblog ติดงานอยู่ครับ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2555 01:22

  ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูล

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2555 00:58

  สายที่จะต่อในสายสามัญมีอะไรบ้างค่ะ แล้วต้องได้เกรดอะไรถึงจะต่อสายนั้นได้ พอดีว่าเครียดมาก หาไม่เจอสักที ช่วยหน่อยเถอะค่ะ ขอร้อง

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2555 08:12

  ลองถามครูแนะแนวในโรงเรียนของน้องประกอบด้วยนะครับ

  สายสามัญ มีสายวิทย์ กับสายศิลป์
  สายวิทย์ - คณิต
  สายศิลป์ - คณิต
  สายศิลป์ภาษา
  สายศิลป์ทั่วไป

  หรือตามที่โรงเรียนเปิดห้องเรียน ส่วนเกรดขึ้นอยู่กับโรงเรียนแต่ละแห่งกำหนดครับ
  เดี๋ยวถ้าพอมีเวลาหลังจากพี่จัดการกับงานเสร็จจะหาข้อมูลมาประกอบให้
  ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2556 03:13

   อ๋อ ใช่ค่ะ หนูเพิ่งจบมาหนูเรียนสายวิทย์-คณิตค่ะบายไปล่ะ

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ29 กันยายน 2556 03:16

  ขอบคุนมากๆค่ะ:D

  ตอบลบ
 16. อยากเรียนทันตแพทย์ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2561 18:58

  ดีคับ

  ตอบลบ