วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รู้จักกับแนะแนว

รู้จักกับแนะแนว

มารู้จักงานแนะแนว กันเถอะ.......

แนะแนวเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวจริงๆ

เอาละครับ... ผมจะพูดถึงการแนะแนวที่มีแบบมีแผนที่ใช้ในโรงเรียนอยู่ทุกวันนี้ คือ

ขอบข่ายบริการแนะแนว

1. บริการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. บริการสารสนเทศ

3. บริการให้คำปรึกษา

4. บริการจัดวางตัวบุคคล

5. บริการติดตามผลและประเมินผล

ขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน

1. ด้านการศึกษา

2. ด้านอาชีพ

3. ด้านส่วนตัวและสังคม

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคืองานหลักๆ ของการแนะแนวในโรงเรียนทุกโรงเรียนควรมีและนำไปปฏิบัติ

ครูแนะแนวในโรงเรียนจึงมีหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติตามขอบข่ายบริการและขอบข่ายการแนะแนว

งานแนะแนวนับว่าเป็นงานที่หนักมาก มีภาระหน้าที่มากมาย ครูแนะแนวในโรงเรียนจึงน่ายกย่องมากเพราะต้องค่อยดูแลนักเรียนหลายร้อยหลาย พันคน ซึ่งขอบข่ายบริการต่าง ๆ อย่างเช่นงานบริการเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคลต้องเก็บให้ครบทุกคน การจัดป้ายนิเทศ การให้คำปรึกษาอันนี้สำคัญสุด เปรียบเสมือนหน้าตาของงานแนะแนวก็ว่าได้ และเด็กให้ความสำคัญมาก ๆ คือการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องเล็ก ๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ เมื่อครูแนะแนวสามารถช่วยเหลือเด็กได้เด็กจะรักแนะแนว

ส่วนบริการการอื่น ๆ ก็สำคัญทุกเรื่อง

การแนะแนวจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา และการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผล

ขอเป็นกำลังใจให้ครูแนะแนวทุกคน

สำหรับการแนะแนวบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนะแนวสู่การแนะแนวนอกห้องเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งผมในนามผู้จัดทำเว็บแนะแนวอีกหนึ่งเว็บบนโลกออนไลน์ขอเชิญบัณฑิตแนะแนว ทุกท่านร่วมกันพัฒนาแนะแนวให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดทำเว็บแนะแนวเยอะๆ บนโลกออนไลน์ ให้เยาวชนไทยได้เลือกใช้ประโยชน์มากที่สุด

หวังว่าทุกท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมออนไลน์ ให้เป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น